محاسبه دمای نقطه شبنم

محاسبه دمای نقطه شبنم

میثم کماسایی بدون دیدگاه

نقطه شبنم دمایی است که در آن، هوا با استفاده از بخار آب، اشباع شده است. در واقع با سرد کردن هوا در فشار ثابت، به دمایی می‌رسیم که در آن، هوا توسط بخار آب (حالت گاز آب مایع) اشباع شده است، به این دما، دمای نقطه شبنم می‌گویند. نقطه شبنم کاربرد بسیار زیادی در محاسبات تیراندازی دارد.

باكس ابزار

  • ورود به ابزار
  • مطالب ديگر