محاسبه ضریب بالستیک

محاسبه ضریب بالستیک

میثم کماسایی بدون دیدگاه

برای بسیاری از تیراندازان مفهوم «ضریب بالستیک» آشنا و در عین حال گیج کننده است. اغلب ما برای محاسبه‌ی مسیر گلوله (trajectory)، انرژی و متغیرهای دیگر در بردهای مختلف، نرم‌افزارهایی را به کار می‌گیریم که از ضریب بالستیک ساچمه‌ی مورد نظر استفاده می‌کنند. با این حال، چند نفر از ما واقعاً ماهیت ضریب بالستیک را درک می‌کنند؟ ضریب بالستیک یک ساچمه در اصل کمیتی است که نشان دهنده‌ی مقاومت ساچمه در برابر نیروی درگ (drag) هوا و حفظ سرعت خود هنگام طی کردن مسافت است: هرچه این ضریب بزرگتر باشد، کاهش سرعت کمتر خواهد بود. مفاهیم اولیه درباره‌ی چگونگی اثرگذاری نیروی درگ بر سرعت ساچمه تقریباً واضحند. با این حال پیشینه‌ی تحقیقات درباره‌ی بالستیک گلوله، که به خلق مفهوم ضریب بالستیک انجامید، آن را مقداری گیج کننده کرده است.

«ضریب بالستیک یک ساچمه در اصل کمیتی است که نشان دهنده‌ی مقاومت ساچمه در برابر نیروی درگ هوا و حفظ سرعت خود هنگام طی مسیر می‌باشد»

باكس ابزار

  • ورود به ابزار