تصاویر زیبای هوایی از لوکیشن مسابقه بنچ رست انجمن IRBR این تصاویر پیش از ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور در میگون تهیه شده است