مسابقه گروپ تفنگ بادی - IRBR

مسابقه گروپ ( جمع تیر ) تفنگ بادی - IRBR

 

اولین مسابقه تیراندازی گروپ ( جمع تیر در ایران ) اولین مسابقه تیراندازی گروپ ( جمع تیر در ایران )

 

انجمن بنچ رست IRBR اولین مسابقه بنچ رست گروپ یا جمع تیر را در تاریخ 21 شهریور 98 در باشگاه شاتین تهران برگزار نمود .

این مسابقه با هدف معرفی این کلاس جدید تیراندازی در ایران  بصورت دوستانه و با حضور 6  تیرانداز برگزار گردید .

افسر میدان و اسکور این مسابقه را آقای علی اسحاقی بر عهده داشتند و مسابقه طبق قوانین این کلاس برگزار گردید .

🏆 مقام اول مسابقه گروپ :
سعید خضرایی با ولکان ۲ 🥇
گروپ CTC میانگین ۳ کارت ۱۱.۲ mm

 

اولین مسابقه تیراندازی گروپ در ایران

اولین مسابقه تیراندازی گروپ در ایران