نرم افزار بادخوانی
نرم افزار بادخوانی
تایمر بنچ رست
تایمر بنچ رست
محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضريب بالستيك
محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضريب بالستيك
مسیر انحراف ساچمه در جهت های مختلف باد
محاسبه قدرت تفنگ
محاسبه قدرت تفنگ
محاسبه ضریب بالستیک
محاسبات شارژ سیلندر تفنگ بادی
محاسبات شارژ سیلندر تفنگ بادی
قیمت جهانی تجهیزات تیراندازی تفنگ بادی
قیمت دلاری تجهیزات تیراندازی تفنگ بادی
زمان تاخیر در پرواز پرتابه
محاسبه چگالی هوا
فشار هوا
دمای نقطه شبنم
دمای نقطه شبنم
محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله
محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله
محاسبه میزان انحراف زاویه دوربین تفنگ
محاسبه پایداری پرتابه
(SG) محاسبه پایداری پرتابه
0

شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست