نرم افزار بادخوانی
نرم افزار بادخوانی
هواشناسی انجمن بنچ رست IRBR
هواشناسی انجمن بنچ رست IRBR
محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضریب بالستیک
محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضریب بالستیک
مسیر انحراف ساچمه در جهت های مختلف باد
محاسبه قدرت تفنگ
محاسبه قدرت تفنگ
محاسبه ضریب بالستیک
محاسبه ضریب بالستیک
محاسبات شارژ سیلندر تفنگ بادی
محاسبات شارژ سیلندر تفنگ بادی
قیمت جهانی تجهیزات تیراندازی تفنگ بادی
قیمت دلاری تجهیزات تیراندازی تفنگ بادی
زمان تاخیر در پرواز پرتابه
محاسبه چگالی هوا
فشار هوا
دمای نقطه شبنم
دمای نقطه شبنم
محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله
محاسبه فاصله دوربین تفنگ با لوله
محاسبه میزان انحراف زاویه دوربین تفنگ
محاسبه پایداری پرتابه
(SG) محاسبه پایداری پرتابه
تایمر بنچ رست
تایمر بنچ رست
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.