دسته: بنچ رست

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی( ایرگان تاکتیکال Airgun Tactical IRBR)

قوانین مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی( ایرگان تاکتیکال Airgun Tactical IRBR)

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات بنچ رست ۱۰۰ یارد

قوانین مسابقات بنچ رست ۱۰۰ یارد

ابزارهای بنچ رست تفنگ بنچ رست Air Rifle Benchrest

تفنگ بنچ رست Air Rifle Benchrest

ابزارهای بنچ رست دوربین بنچ رست Benchrest Scope

دوربین بنچ رست Benchrest Scope

بنچ رست بادنما و بادسنج  wind flags  &  Wind Indicator

بادنما و بادسنج  wind flags  &  Wind Indicator

رست تیراندازی rest رست عقب rear rest

رست عقب rear rest

رست تیراندازی rest رست جلو front rest

رست جلو front rest

قوانین بنچ رست  قوانین مسابقات بنچ رست 75 یارد

 قوانین مسابقات بنچ رست 75 یارد

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات بنچ رست 50 متر- IRBR 

قوانین مسابقات بنچ رست 50 متر- IRBR 

قوانین بنچ رست  کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

 کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

قوانین بنچ رست 25 متر حداکثر 16 ژول (لایت ورمینت light Varmint)

25 متر حداکثر 16 ژول (لایت ورمینت light Varmint)

مقالات بنچ رست چیست؟ (بادی – ریم فایر – سنترفایر)

بنچ رست چیست؟ (بادی – ریم فایر – سنترفایر)

قوانین بنچ رست قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات سیلوئت IRBR

قوانین مسابقات سیلوئت IRBR

ابزارهای بنچ رست رست جلو Front Rest

رست جلو Front Rest

مقالات راهنمای احداث باشگاه بنچ رست

راهنمای احداث باشگاه بنچ رست

بنچ رست درباره انجمن بنچ رست IRBR

درباره انجمن بنچ رست IRBR

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.