دسته: قوانین بنچ رست

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی( ایرگان تاکتیکال Airgun Tactical IRBR)

قوانین مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی( ایرگان تاکتیکال Airgun Tactical IRBR)

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات بنچ رست ۱۰۰ یارد

قوانین مسابقات بنچ رست ۱۰۰ یارد

قوانین بنچ رست  قوانین مسابقات بنچ رست 75 یارد

 قوانین مسابقات بنچ رست 75 یارد

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات بنچ رست 50 متر- IRBR 

قوانین مسابقات بنچ رست 50 متر- IRBR 

قوانین بنچ رست  کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

 کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

قوانین بنچ رست 25 متر حداکثر 16 ژول (لایت ورمینت light Varmint)

25 متر حداکثر 16 ژول (لایت ورمینت light Varmint)

قوانین بنچ رست قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

قوانین بنچ رست قوانین مسابقات سیلوئت IRBR

قوانین مسابقات سیلوئت IRBR

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.