مسابقه تیراندازی بنچ رست بادی 75 یارد
مسابقه بنچ رست 75 یارد تفنگ بادی – انجمن بنچ رست IRBR
مسابقه تیراندازی بنچ رست بادی 75 یارد

مسابقه بنچ رست 75 یارد تفنگ بادی - انجمن بنچ رست IRBR

باشگاه تک تیرانداز ورامین

تیم اجرایی مسابقه بنچ رست 75 یارد 7 مهر 1402

تیم امتیازدهی انجمن بنچ رست IRBR
تیم امتیازدهی انجمن بنچ رست IRBR
مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR

نفرات برتر مسابقه بنچ رست 75 یارد 7 مهر 1402 - IRBR

نفرات برتر مسابقه بنچ رست 75 یارد انجمن IRBR
7 مهر 1402
باشگاه تک تیرانداز ورامین

کلاس A
🥇 رضا حسین نژاد از شهر لامرد با امتیاز 495.5 , 27x
🥈محمد زمانی لاری از شهر لار با امتیاز 495.5 , 21x
🥉اکبر جعفری از شهر کازرون با امتیاز 491.5 , 10x

قهرمان کلاس B

قهرمان کلاس B

مجتبی دوست کام
🎖مجتبی دوست کام از تهران با امتیاز 486 , 16x
تندیس نفرات برتر مسابقخ بنچ رست 75 یارد انجمن IRBR
تندیس کریستال نفیس نفرات برتر