مسابقه تیراندازی بنچ رست بادی 75 یارد
مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد تفنگ بادی – انجمن بنچ رست IRBR
مسابقه تیراندازی بنچ رست بادی 75 یارد

مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد تفنگ بادی - انجمن بنچ رست IRBR

باشگاه تک تیرانداز ورامین

تیم اجرایی مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد ۷ مهر ۱۴۰۲

تیم امتیازدهی انجمن بنچ رست IRBR
تیم امتیازدهی انجمن بنچ رست IRBR
مسابقه بنچ رست 75 یارد IRBR

نفرات برتر مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد ۷ مهر ۱۴۰۲ - IRBR

نفرات برتر مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد انجمن IRBR
۷ مهر ۱۴۰۲
باشگاه تک تیرانداز ورامین

کلاس A
🥇 رضا حسین نژاد از شهر لامرد با امتیاز ۴۹۵.۵ , ۲۷x
🥈محمد زمانی لاری از شهر لار با امتیاز ۴۹۵.۵ , ۲۱x
🥉اکبر جعفری از شهر کازرون با امتیاز ۴۹۱.۵ , ۱۰x

قهرمان کلاس B

قهرمان کلاس B

مجتبی دوست کام
🎖مجتبی دوست کام از تهران با امتیاز ۴۸۶ , ۱۶x
تندیس نفرات برتر مسابقخ بنچ رست 75 یارد انجمن IRBR
تندیس کریستال نفیس نفرات برتر