کد ساچمه jsb
مفهوم کدهای پشت قوطی ساچمه JSB و Air Arms

مفهوم کدهای پشت قوطی ساچمه JSB و Air Arms

کد ساچمه jsb

برخی تیراندازان پس از خرید ساچمه های مشابه وزنی با تغییرات در نقطه برخورد مواجه می شوند و سوال می کنند که چه چیزی تغییر کرده ؟

همه ساچم ها یکسان نیستند حتی اگر نام تجاری یکسان و وزن یکسانی داشته باشند، این ها به معنی همانندی نیست.

 

بیایید نگاهی به اعداد روی لیبل های پشت قوطی ساچمه JSB بیندازیم

کد ساچمه jsb

شماره اول: 34070016
شماره دوم: 0
شماره سوم: 4.52

بیایید شماره اول را تجزیه کنیم:
34 = شماره دستگاه قالبی که برای ساخت ساچمه استفاده شده است.
07 = شماره اختصاصی متصدی تولید .
00 = شماره اختصاصی مسئول کنترل کیفیت.
16 = سال تولید، که سال 2016 است.
در حال حاضر شماره دوم: 0 = شماره سری تولید.
شماره سوم: 4.52 = سایز هد ساچمه است.

 

لیبل های پشت قوطی ساچمه Air Arms

کد ساچمه jsb

شماره اول: 2
شماره دوم: 2016/02/17
شماره سوم: 4.52
شماره چهارم: S1
شماره پنجم : 38

مفهوم اعداد به تفکیک :
2 = شماره دستگاه قالبی که برای ساخت ساچمه استفاده شده است

2016/02/17= تاریخ تولید

4.52 سایز هد ساچمه
S1 = شماره سری تولید

آنچه مهم است شماره سریال دستگاه قالب و شماره سری تولید است.

برخی سلاح ها به نوع ساچمه بسیار حساس هستند و برخی کمتر. سلاحی مانند air arms ev2 تعداد زیادی ساچمه شلیک میکند و لوله کمتر نیاز به تنظیف دارد اما سلاحی مانند FWB800 حداکثر 200 ساچمه بدون نیاز به تنظیف شلیک می کند و اگر تنظیف نشود گروپ های آن در 50 متری از حدود 15mm به حدود 40mm تغییر می کند .

پیدا کردن بهترین ساچمه (مجیک پلت)برای هر سلاحی فرآیندی پر هزینه و وقت گیر است اما تلاشی ارزشمند برای رسیدن به آرامش و کسب امتیاز است.

برای تست ساچمه حدود 30 تا 40 ساچمه را در مسافتی حدود 40 تا 50 متری شلیک کنید در یک گروپ یا سه گروپ با حداقل 10 شات ، مسافت های کم برای تغییرات در نقطه برخورد و تشخیص تفاوت دقتی بین ساچمه ها کوتاه هستند .

همینطور گروپ های 3 و 5 شاتی برای سازگار شدن ساچمه در داخل لوله بسیار کم هستند و پیش از اینکه ساچمه جدید اثرات باقیمانده ساچمه قبلی در داخل لوله را تغییر داده و با لوله تطابق پیدا کند نمی توانیم نتیجه گیری از دقت یک ساچمه داشته باشیم.
ما نمیدانیم دقیقا چه تغییراتی در خط تولید رخ داده و تفاوت های قالب ها دقیقا چیست اما میدانیم که با یک قوطی ساچمه که تازه خریداری شده نباید وارد رقابت شد!

اشتراک گذاری