تیون تفنگ بادی

تیون تفنگ بادی چیست؟

تیون تفنگ بادی چیست؟

تیون یا تیونینگ سلاح چیست :

Tuneیا Tuning تفنگ های بادی اصطلاحی عام و کلی است که از لوبریکیت lubrication (روانکاری) تا تعمیرات و تغییرات عمده (major overhaul) نمودن بخش powerplant (تولید انرژی) ، ماشه و لوله سلاح و حتی قنداق را شامل می شود و هدف آن بهبود عملکرد سلاح است. پس تیون تغییراتی است که امیدوار است عملکرد airgun را بهبود بخشد.
 

روانکاری Lubrication

شایع ترین چیزی که در تیون انجام می شود روانکاری است.بسیاری ازتفنگ های بادی یا از انوع نامناسب گریس بهر می گیرند و یا کمپانی ها از یک گریس عمومی استفاده می کنند در حالی که گریس های بسیار خوبی هستند که می توان ازآنها استفاده نمود.

روانکاری Lubrication

 

 تفنگ های بادی بدلیل مکانیسم تولید انرژی که دارند دارای ارتعاش و لگد بالایی هستند و این نکته موجب کاهش دقت در خروجی این نوع سلاح ها نسبت به انواع pcp هاست .

تیراندازان با تجربه تفنگ های فنری در ایران و جهان تغییرات متعددی را روی این سلاح ها تاکنون اعمال نموده اند که برخی از آنها توانسته دقت این نوع سلاح ها را به صورا چشمگیری افزایش دهد .

تیون تفنگ بادی فنری

مکانیسم تفنگ های فنری(کلیک کنید)

مهار کردن debunce فنر
استفاده از فنر تا حد امکان کوتاه تر با کویل کمتر بجای فنر بلند و با تعداد کویل بیشتر
استفاده از فنر با الیاژ نرمتر بجای فنر خشک و قدرتی
استفاده از واشر پیستون ضربه پذیر و ضخیمتر از حالت دیفالت

پولیش کردن داخل سیلندر و انتهای فنر(محل ضربه ) با سمباده بسیار نرم
مهار ضربه فنر با لول فنر و لول جدار فنر محافظ و تاپ فنر داخل پیستون

تیون تفنگ بادی فنری مهار ضربه فنر با لول فنر و لول جدار فنر محافظ و تاپ فنر داخل پیستون
 

آغشته کردن فنر به مواد چسبناک و ارتعاشگیر با ویسکوزیته بالا برای جذب ارتعاش فنر

 

کاهش ارتعاش ناشی از برخورد فنر ب نتهای پستون در تفنگ هایبادی فنری

کاهش ارتعاش ناشی از برخورد فنر ب نتهای پستون در تفنگ هایبادی فنری

 

سیستم کاهش VIBRATION در والتر LGV

سیستم کاهش VIBRATION در والتر LGV