فلای ساچمه تفنگ بادی
فلای ساچمه چیست؟

فلای ساچمه چیست؟

آیا تا به حال اصطلاح «فلای» را از زبان کسی شنیده‌اید؟ فلای، شلیکی است که به خطا رفته است اما امکان دارد علت این خطا معلوم باشد. چنانچه تیر‌انداز دانسته فشنگ را با ساچمه‌ای که دامنه‌ی آن خمیده است پر و سپس شلیک کند اما تیر او به خطا برود، آنگاه فلای رخ داده است و فرد از این مسئله آگاه است. همچنین اگر شلیک به خطا برود اما تیر‌انداز از عیب ساچمه با‌خبر نبوده باشد، در این مورد نیز فلای شده است.

فلای در تعریف مختصر به محل برخورد خارج از توقع تیرانداز گفته می شود و علت آن را نمیداند .

 

دامنه های دفرمه ساچمه ها می توانند حتی شلیک های بعدی را دچار فلای کنند

دامنه ساچمه

 

قسمت هول‌انگیز ماجرا اینجاست: تفنگ با ساچمه‌ی «A» قادر به شلیک گروپ سه اینچی در ۳۰ یارد است. با ساچمه‌ی «B»، اندازه‌ی گروپ به حدود یک اینچ می‌رسد. در صورتیکه گروپ ساچمه‌ی «B» نیز سه اینچ شود احتمال وقوع یک فلای یا بیشتر از آن وجود خواهد داشت، مگر آنکه تیر‌انداز خود عامل خطا رفتن شلیک‌ها باشد یا آنکه عامل دیگری نظیر وزش باد نقش داشته باشد. در واقع وقتی با ساچمه‌ی «A» کار می‌کنید انتظار گروپ سه اینچی را دارید، در نتیجه اثری از فلای نخواهد بود. اما چگونه می‌توان پیش از شلیک، اندازه‌ی گروپ هر ساچمه را به درستی تخمین زد؟ در پاسخ باید گفت که این کار عملاً ممکن نیست.

فلای ساچمه تفنگ بادی

آیا تک شلیکی که در عکس بالا به خطا رفته در میان گروپ پنج شاته فلای شده است؟ یا خیر؟ احتمالاً فلای شده باشد، ولی قبل از نتیجه‌گیری توضیحات را تا انتها بخوانید.

پیش از آنکه بتوانید با اطمینان در مورد چیزی نظر بدهید باید با یک نوع ساچمه در تفنگ خود، گروپ های فراوانی شلیک کنید. یک گروپ ممکن است تا حدی دقت شلیک تفنگ را نشان دهد اما ده گروپ مهر تأییدی بر دقت شلیک خواهد بود. یک گروپ با تعداد ده شلیک به خوبی معرف عملکرد تفنگ است، یک گروپ با تعداد پنج شلیک می‌تواند تقریب خوبی از عملکرد آن باشد و گروپ با تعداد سه شلیک تنها بر پایه‌ی حدس و گمان است. هر‌چند ده گروپ هر یک با تعداد سه شلیک حدس قوی‌تری از یک گروپ با تعداد مساوی از شلیک است، اما نتیجه‌ی آن به خوبی سه گروپ هر یک با تعداد ده شلیک نیست. احتمال وقوع فلای در گروپ هایی که تعداد شلیک‌هایشان بیشتر است بالا‌تر می‌باشد.

اکنون با مشکلی اساسی رو به رو هستیم. فرض می‌کنیم تیر‌انداز «A» بتواند با به کار بردن ترکیب مشخصی از ساچمه-تفنگ- مسافت، یک گروپ یک اینچی را شلیک کند و تیر‌انداز «B» نیز با به کار‌گیری همان ترکیب یک گروپ سه اینچی شلیک کند؛ آیا در این صورت می‌توان گفت که برخی از شلیک‌های تیر‌انداز «B» که به خطا رفته‌اند در حقیقت فلای شده‌اند؟ تیر‌انداز‌های خبره پاسخ منفی به این پرسش خواهند داد اما کم‌تجربه‌ها ممکن است ادعا کنند که فلای رخ داده است. حال آنکه شاید بسیاری از تیر‌هایی که بر آن‌ها نام فلای می‌گذاریم حقیقتاً فلای نبوده باشند.

اگر سه ساچمه با دامنه‌ی معیوب همه به یک هدف اصابت کنند، آن هم در حالیکه منطقاً باید به خطا می‌رفتند، اسم این اتفاق را چه می‌توان گذاشت؟ اسم آن «شانس» است و وقوع چنین شانسی غیر‌ممکن نیست.
پس در مورد گروپ های خوب نمیتوان عجله کرد و به همان شکل در مورد گروپ های باز و بزرگ هم نمیتوان قضاوت عجولانه ای داشت.
هر نقطه پانچی از گروپ فلای نیست و تا زمانی که ما نسبت به علت این اصابت های دور علم داریم نمیتوانیم با فلای نامیدن آنها از رفع و یا حداقل تست عوامل مختلف شانه خالی کنیم ، این اقدامات مانند تنظیف لوله و استیبل کردن لوله و سورت ساچمه را در مقالات دیگر وب سایت دنبال کنید .