فلای ساچمه تفنگ بادی
فلاي ساچمه چيست؟

فلای ساچمه چيست؟

آيا تا به حال اصطلاح «فلای» را از زبان كسي شنيده‌ايد؟ فلاي، شليكي است كه به خطا رفته است اما امكان دارد علت اين خطا معلوم باشد. چنانچه تير‌انداز دانسته فشنگ را با ساچمه‌اي كه دامنه‌ي آن خميده است پر و سپس شليك كند اما تير او به خطا برود، آنگاه فلاي رخ داده است و فرد از اين مسئله آگاه است. همچنين اگر شليك به خطا برود اما تير‌انداز از عيب ساچمه با‌خبر نبوده باشد، در اين مورد نيز فلاي شده است.

فلای در تعریف مختصر به محل برخورد خارج از توقع تیرانداز گفته می شود و علت آن را نمیداند .

 

دامنه های دفرمه ساچمه ها می توانند حتی شلیک های بعدی را دچار فلای کنند

دامنه ساچمه

 

قسمت هول‌انگيز ماجرا اينجاست: تفنگ با ساچمه‌ي «A» قادر به شليك گروپ سه اينچي در 30 يارد است. با ساچمه‌ي «B»، اندازه‌ي گروپ به حدود يك اينچ مي‌رسد. در صورتيكه گروپ ساچمه‌ي «B» نيز سه اينچ شود احتمال وقوع يك فلاي يا بيشتر از آن وجود خواهد داشت، مگر آنكه تير‌انداز خود عامل خطا رفتن شليك‌ها باشد يا آنكه عامل ديگري نظير وزش باد نقش داشته باشد. در واقع وقتي با ساچمه‌ي «A» كار مي‌كنيد انتظار گروپ سه اينچي را داريد، در نتيجه اثري از فلاي نخواهد بود. اما چگونه مي‌توان پيش از شليك، اندازه‌ي گروپ هر ساچمه را به درستي تخمين زد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين كار عملاً ممكن نيست.

فلای ساچمه تفنگ بادی

آيا تک شليكي كه در عکس بالا به خطا رفته در ميان گروپ پنج شاته فلاي شده است؟ يا خير؟ احتمالاً فلاي شده باشد، ولي قبل از نتيجه‌گيري توضيحات را تا انتها بخوانيد.

پيش از آنكه بتوانيد با اطمينان در مورد چيزي نظر بدهيد بايد با يك نوع ساچمه در تفنگ خود، گروپ های فراواني شليك كنيد. يك گروپ ممكن است تا حدي دقت شليك تفنگ را نشان دهد اما ده گروپ مهر تأييدي بر دقت شليك خواهد بود. يك گروپ با تعداد ده شليك به خوبي معرف عملكرد تفنگ است، يك گروپ با تعداد پنج شليك مي‌تواند تقريب خوبي از عملكرد آن باشد و گروپ با تعداد سه شليك تنها بر پايه‌ي حدس و گمان است. هر‌چند ده گروپ هر يك با تعداد سه شليك حدس قوي‌تري از يك گروپ با تعداد مساوي از شليك است، اما نتيجه‌ي آن به خوبي سه گروپ هر يك با تعداد ده شليك نيست. احتمال وقوع فلاي در گروپ هایی كه تعداد شليك‌هايشان بيشتر است بالا‌تر مي‌باشد.

اكنون با مشكلي اساسي رو به رو هستيم. فرض مي‌كنيم تير‌انداز «A» بتواند با به كار بردن تركيب مشخصي از ساچمه-تفنگ- مسافت، يك گروپ يك اينچي را شليك كند و تير‌انداز «B» نيز با به كار‌گيري همان تركيب يك گروپ سه اينچي شليك كند؛ آيا در اين صورت مي‌توان گفت كه برخي از شليك‌هاي تير‌انداز «B» كه به خطا رفته‌اند در حقيقت فلاي شده‌اند؟ تير‌انداز‌هاي خبره پاسخ منفي به اين پرسش خواهند داد اما كم‌تجربه‌ها ممكن است ادعا كنند كه فلاي رخ داده است. حال آنكه شايد بسياري از تير‌هايي كه بر آن‌ها نام فلاي مي‌گذاريم حقيقتاً فلاي نبوده باشند.

اگر سه ساچمه با دامنه‌ي معيوب همه به يك هدف اصابت كنند، آن هم در حاليكه منطقاً بايد به خطا مي‌رفتند، اسم اين اتفاق را چه مي‌توان گذاشت؟ اسم آن «شانس» است و وقوع چنين شانسي غير‌ممكن نيست.
پس در مورد گروپ های خوب نمیتوان عجله کرد و به همان شکل در مورد گروپ های باز و بزرگ هم نمیتوان قضاوت عجولانه ای داشت.
هر نقطه پانچی از گروپ فلای نیست و تا زمانی که ما نسبت به علت این اصابت های دور علم داریم نمیتوانیم با فلای نامیدن آنها از رفع و یا حداقل تست عوامل مختلف شانه خالی کنیم ، این اقدامات مانند تنظیف لوله و استیبل کردن لوله و سورت ساچمه را در مقالات دیگر وب سایت دنبال کنید .

 

اشتراک گذاری