پارالاکس دوربین تفنگ
پارالاکس دوربین تفنگ چیست ؟

پارالاکس دوربین تفنگ

گفتگوی Evelyn و Stephen پیرامون کوتینگ عدسی

Evelyn: استیون ، هیچ شناختی از پارالاکس داری؟ باید دوربین بی پارالاکس را انتخاب کنم یا دوربینی با پارالاکس قابل تنظیم؟

Stephen: اوه چه سؤال خوبی. اول به سراغ معنی پارالاکس می‌رویم.

Evelyn: بسیار خوب، دقیقاً همین را می‌خواهم بدانم.

Stephen: در ویکی‌پدیا، پارالاکس به معنی جابه‌جایی یا فاصله موقعیت ظاهری شی است که در طول دو خط نور متفاوت دیده می‌شود. پارالاکس ناشی از تغییر زاویه دید در اثر حرکت مشاهده‌کننده، مشاهده شونده یا هر دو است. کاملاً در عکس زیر مشخص است که از زاویه دید A، شی روی پس‌زمینه آبی قرار دارد؛ از زاویه دید B، شی روی پس‌زمینه قرمز است. پارالاکس همین است.

پارالاکس دوربین تفنگ

Evelyn: از نظرم کمی پیچیده است، هنوز کامل نفهمیدم.

Stephen: عکس زیر را به عنوان مثال ساده در نظر بگیر تا راحت متوجه شوی. شی A و B روی صفحات متفاوتی هستند. از زاویه مستقیم، شی A و B روی‌هم منطبق می‌شوند، ولی وقتی زاویه دیدمان را کمی به چپ تغییر دهیم، موقعیت نسبی A و B عوض می‌شوند و دیگر روی‌هم منطبق نیستند.

Evelyn: بله، واضح است!

Stephen: ولی اگر مثل عکس بعدی تقریباً روی یک صفحه یا حتی منطبق بر هم باشند، هرچقدر هم سر و چشمانمان را تکان دهیم، موقعیت نسبی شی A و شی B روی‌هم منطبق می‌مانند.

پارالاکس دوربین تفنگ

Evelyn: وای، فهمیدم! ساده و واضح است. ولی پارالاکس دوربین هم همین‌طور است؟

Stephen: بله، در دوربین، شی A و B مثال قبل تبدیل به رتیکل (بعلاوه دوربین) و تصویر می‌شوند. وقتی تصویر و رتیکل تقریباً روی یک صفحه باشند، تقریباً هیچ پارالاکسی نیست. در حالت برعکس، پارالاکس دیده می‌شود.

Evelyn: پارالاکس چطور بر تیراندازی تأثیر می‌گذارد؟

Stephen: در کنار مثالی که زدم، وقتی تصویر و رتیکل روی یک صفحه نباشند، تصویر تار می‌شود و با حرکت چشم یا سر، نقطه نشانه روی شده جابه‌جا خواهد شد. نشانه ما دقیق نخواهد بود. اگر رتیکل و تصویر روی یک صفحه باشند، هرچقدر هم که چشمانت را تکان دهی، نقطه تیررس ثابت خواهد بود.

پارالاکس دوربین تفنگ

پارالاکس دوربین تفنگ

Evelyn: خیلی مهم است.

Stephen: بله، برای اطمینان از دقت، باید پارالاکس را قبل از تیراندازی و بعد از تغییر مسافت تیراندازی تنظیم کنید.

Evelyn: چطور باید پارالاکس را تنظیم کرد؟

Stephen: از لحاظ نظری، باید تصویر و رتیکل را روی یک صفحه قرار دهیم تا پارالاکس آزاد باشد. در عکس ۵، سمت چپی دوربین با تنظیم AO (تنظیم پارالاکس جلو) است. عکس وسطی، دوربین با تنظیم جانبی است. هر دو عملاً پارالاکس را از بین می‌برند.

پارالاکس دوربین تفنگ

Evelyn: آخری چطور؟ تنظیم AO یا تنظیم کانون جانبی ندارد.

Stephen: این دوربین با پارالاکس ثابت است. پارالاکس این نوع دوربین‌ها معمولاً در ۵۰ یا ۱۰۰ یاردی آزاد است. بیشتر آنها دوربین‌هایی با بزرگ‌نمایی کم هستند که برای تیراندازی عمومی به کار می‌روند. معمولاً هرچقدر بزرگ‌نمایی بیشتر باشد، احتمالاً پارالاکس بیشتر خواهد بود.

Evelyn: در چه شرایطی باید دوربینی با تنظیم پارالاکس داشته باشیم؟

Stephen: به عبارت کلی، برای تیراندازی دقیق و رقابت جدی به دوربین خوبی با قابلیت تنظیم پارالاکس نیاز داریم.

Evelyn: فهمیدم. بر اساس اطلاعات امروزی، دوربینی را انتخاب خواهم کرد. ممنونم!

Stephen: خواهش می‌کنم.

اشتراک گذاری