مجموعه مسابقات بنچ رست LV-HV-Unlimited-Group آذر ۱۳۹۸
چرا تیراندازی در بادهای روبرو سخت‌تر از بادهای کناری است ؟

چرا تیراندازی در بادهای روبرو سخت‌تر از بادهای کناری است؟

نوشته شده توسط  Damon Cali 

بادخوانی در بنچ رست بادخوانی در بنچ رست

باور همگانی بر این است که تیراندازی در بادهای روبرو یا بادهای پشت می‌تواند چالش برانگیزتر از تیراندازی در باد قوی مشابهی باشد که از چپ به راست می‌وزد. اما آیا این باور درست است؟ در صورت وزشِ سخت باد از چپ به راست و در مقایسه با باد مشابهی که به صورت شما می‌وزد، مطمئناً گلوله بیشتر منحرف خواهد شد، اینطور نیست؟ بیایید به آن‌چه اتفاق می افتد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

مسئله «عمودی بودن» نیست

یک باور غلط رایج این است که بادهای روبرو یا پشت به دلیل انحراف عمودی که ایجاد می‌کنند، سخت هستند. بله، این موضوع درست است که باد روبرو نسبت به شرایط بدون باد موجب اصابت گلوله با شدتی کمتر می‌شود و باد پشت ضربه شدیدی را ایجاد می‌کند. علت آن ساده است: از بُعدِ گلوله باد روبرو به معنای جریان هوا با سرعت بیشتری در اطراف آن است. بنابراین گلوله به دلیل افزایش جریان هوا نیروی پسار (Drag) بیشتری را تجربه خواهد کرد. این افزایش در میزان نیروی پسار همانند داشتن یک BC خالی از هوا است، بدین معنی که این نیرو موجب کاهش سرعت گلوله و برخورد ضعیف آن می‌شود. عکس این موضوع برای باد پشت صادق است. کاهش نیروی پسار باعث اصابت شدید می‌شود.

بنابراین اگر این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند پس چرا در خصوص چگونگیِ تأثیر شدید باد روبرو/پشت به صورت عمودی شرح داده شده؟ دلیل سادۀ آن اندازۀ بسیار کم تغییر است. بیایید نگاهی به یک نمونه از تیراندازهای کلاس F بیاندازیم که Berger 185gr Juggernauts را در 1000 یارد شلیک می‌کنند. سرعت معمول برای یک تفنگ کلاس F که به این ترتیب تنظیم شده است ممکن است 2750 fps باشد. در ادامه اعداد عمودی بر اساس محاسبه‌گر Bistic Ballistic آورده شده‌اند:

 

تفاوت باد روبرو و کناری در تیراندازی

بدون باد Drop10 mph، باد روبرو Drop10 mph و باد پشت Drop335.7″338.5″333.0″”

 

بنابراین تغییری به میزان 10 مایل در ساعت (mph) در باد روبرو/پشت منجر به تغییر ارتفاع در 1000 یاردیِ به اندازه یکی دو کلیک می‌شود. این مسئلۀ چندان مهمی نیست.

مثلثات

اگر ریاضیات را دوست ندارید، می‌توانید این بخش را نادیده بگیرید. فقط کافیست جهت پی بردن به اصل نکته به قسمت شبیه‌سازی مراجعه کنید. در غیر این صورت به خواندن ادامه دهید.

بنابراین اگر مسئله عمودی بودن نیست، چرا تیراندازی در باد پشت سخت است؟

ابتدا، باد را به عنوان بُرداری در نظر بگیرید. بردار دارای اندازه و جهت است. سرعت مثالی ساده از بردار است که برای تعریف آن باید از سرعت و جهت آگاه باشید. سرعت باد یک بردار است.

بردارها را می‌توان از طریق جادوی مثلثات به مؤلفه‌هایی تقسیم کرد. به این معنی که یک بردار باد در زاویه‌ای نسبت به تفنگ را می‌توان به دو بردار معادل و عمود تقسیم کرد که یکی امتداد خط دید تیرانداز و دیگری مستقیماً طرف دیگر را نشان می‌دهد. اندازۀ این دو بردار با مثلثات تعریف می‌شود همانطور که در زیر نشان داده شده است.

تفاوت باد روبرو و کناری در تیراندازی

از لحاظ فیزیکی می‌توان بردار زاویه‌دار را با دو بردار عمود جایگزین کرد و نتیجه یکسانی را بدست آورد. این روند به ما امکان می‌دهد خط مؤلفه سایت را نادیده بگیریم (همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد) و تنها روی مؤلفه‌های کناری (یا باد کناری) که مسئول انحراف باد هستند، تمرکز کنیم. در این قسمت به چگونگی انجام کار پرداخته نمی‌شود اما بهتر است بدانید که این روند به اندازۀ بردار باد کناری مرتبط است.

حال بیایید نگاهی بیندازیم به این مسئله که چگونه اندازۀ بردار باد کناری با تغییر جهت باد تغییر می‌کند.

هنگامی که جهت باد مستقیماً به سمت پهلو باشد، می‌تواند در هر حالت چند درجه حرکت کند و این موضوع تغییر چندانی در اندازۀ بردار بادهای کناری ایجاد نخواهد کرد.

از طرف دیگر، هنگامی که بادهای روبرو یا پشت چند درجه به هر طرف حرکت می‌کنند، تغییر بزرگتری را در اندازهۀ بردار باد کناری مشاهده خواهید کرد.

این امر به دلیل وجود رابطه ریاضی ساده بین جهت زاویه باد و اندازۀ بردارهای مؤلفه باد است:

مؤلفه باد کناری = سرعت باد × سینوس (زاویه باد)

مؤلفه باد روبرو = سرعت باد × کسینوس (زاویه باد)

به همین دلیل یک باد با دو دریفت مشترک در 30 درجه رخ می‌دهد و نه 45 درجه. سینوس 30 درجه 5/0 است.

همۀ آن‌چه در بالا به صورت پیچیده‌ای توضیح داده شد به این نکته اشاره دارد که در مقایسه با باد کناری غالب، انحراف باد نسبت به تغییرات در جهت باد و در یک باد غالب روبرو یا پشت حساسیت بیشتری دارد.

شبیه‌سازی

برای نشان دادن بازخورد این تأثیر، من برنامه‌ای نوشتم که صدها «شلیک» منفرد را از طریق یک محاسبه‌گر بالستیک اجرا می‌کند. در عین حال این محاسبه‌گر ورودی‌های مختلف را نیز تغییر می‌دهد. Applied Ballistic یک کالای تجاری دارد که می‌توانید آن را خریداری کنید و کار مشابهی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل WEZ (Weapon Employment Zone)  انجام می‌دهد. اگر کنجکاو شده‌اید، نرم افزار AB Analytics آن‌ها را بررسی کنید. من از نرم افزار آن‌ها در این مقاله استفاده نکردم، اما اساساً همان کار را انجام می‌دهد.

من دو شبیه‌سازی هر کدام با صد «شلیک» انجام دادم. در یک حالت باد روبروی غالب با سرعت 10 مایل در ساعت وجود دارد که از شلیکی به شلیک دیگر با چند درجه و به میزان اندک تغییر می‌کند. در حالت دیگر، جهت غالب باد به سمت کنار و با همان تغییر شلیکی به شلیک دیگر در جهت باد است. برای جهت مایلِ ریاضی، جهت باد از توزیع طبیعی با انحراف استانداردِ 3 درجه پیروی می‌کند. فکر می‌کنم که این یک شبیه‌سازی نسبتاً خوب از باد ملایمی است که به طور مداوم به چپ و راست یا جلو و عقب حرکت می‌کند.

کلیه پارامترهای دیگر برای هر دو مورد یکسان است: یک Berger 185 Juggernaut که با سرعت 2،750 fps  در 1000 یاردی شلیک شده است.

تفاوت باد روبرو و کناری در تیراندازی

توجه داشته باشید که در حالتی که باد کناری می‌وزد، مرکز «گروپ» ما 75/7 MOA به سمت راست است و کمی تغییر در جهت باد منجر به انحراف با گستره‌ای از حدود 6/7 تا 75/7 MOA می‌شود. منظور من از «مرکز» تأثیرات در زمانی می‌باشد که باد دقیقاً در 90 درجه است. عرض گروپ ما حدود 15/0 MOA است.

در حالتی که باد روبرو می‌وزد مرکز گروپ ما در MOA صفر از میزان تلاطم باد است. اما به این نکته توجه کنید که عرض آن چقدر زیادتر است. این عرض تقریباً 2/0 MOA است که بیش از 10 برابر عرض گروپ باد کناری می‌باشد. به خاطر داشته باشید که در هر دو مورد تغییر در جهت باد دقیقاً یکسان و تنها تفاوت جهت باد غالب است.

نکته قابل توجه این است که انحراف عمودی ناشی از تغییر تأثیر شدید در هر دو حالت مدل‌سازی شده است و می‌توانید ببینید که چرا آن را نادیده می‌گیریم. جالب اینجاست که تغییر عمودی در حالتی که بادهای کناری می‌وزند بیشتر است. دلیل آن نیز همان مثلثات است. هرچند این موضوع به دلیل تأثیر بسیار کم چندان اهمیتی ندارد. همچنین به تفاوت عمودی بین دو گروپ که تا حدی کم است توجه داشته باشید.

حال بیایید راجع به این موضوع که ایجاد یک گروپ با عرض 2 MOA روی امتیازهای کلاس F شما چه تاثیری خواهد داشت، کمی فکر کنیم. با توجه به اینکه حلقه 10 حدود 1 MOA عرض دارد، این حالت خیلی جالب نیست. مجدداً هر شبیه‌سازی 100 شلیک می‌باشد که در آن تنها متغیری که از شلیکی به شلیک دیگر تغییر می‌کند جهت باد با کمی نوسان است.

بنابراین، در واقع این موضوع که شلیک در باد روبرو نسبت به باد کناری سخت‌تر است درست می‌باشد و این به دلیل افزایش حساسیت تنظیمات تلاطم باد نسبت به تغییرات کوچک در جهت باد است و به خطوط عمودی ارتباطی ندارد.

نکته کاربردی

تیراندازان می‌توانند از این اطلاعات برای دستیابی به دقت بیشتر هنگام تیراندازی در بادهای روبرو یا پشت استفاده کنند. هنگامی که به شرایط نسبتاً پایداری دست می‌یابید، تمایل به شلیک سریع خواهید داشت. در صورت وجود باد کناریِ قوی می‌توانید از تغییر جهت‌های جزئی چشم پوشی کنید و تا زمانی که سرعت ثابت به نظر می‌رسد به شلیک ادامه دهید. اما هنگام وزش بادهای روبرو یا پشت تهاجمی عمل نکنید. هر تکان ناگهانی جزئی اهمیت دارد، بنابراین باید دقت کرده و بر اساس شرایط با احتیاط عمل کنید.

دامون کالی یک تیرانداز تفنگ high power است که در حال حاضر در نبراسکا زندگی می‌کند.

اشتراک گذاری