مسابقه بنچ رست ۲۵ متر LV-HV رنکینگ
مسابقه بنچ رست LV-HV مرداد ۹۷ – رنکینگ

مسابقات رنکینگ پیرو تفاهم صورت گرفته بین دو انجمن بنچ رست شوترز و IRBR در سه دوره برگزار گردید .

دومین مسابقه رنکینگ تاریخ های ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ با مسئولیت و میزبانی انجمن IRBR‌ در تهران باشگاه آرش برگزار شد .

اشتراک گذاری