مسابقه بنچ رست ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
مسابقه بنچ رست ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

مسابقه بنچ رست کلاس ۲۵ متر آزاد و 25 متر هوی ورمینت – ۷۵ یارد آزاد به میزبانی باشگاه تک تیرانداز ورامین در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن بنچ رست IRBR برگزار گردید . 

اشتراک گذاری