مسابقه بنچ رست ۱۶ مهر ۱۳۹۵ – IRBR

فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا پس از ماه ها مذاکره در زمان ریاست وقت آقای هاشمی و دبیری آقای نواب نوری سرانجام رشته تیراندازی بنچ رست بادی را تحت پوشش قرار داد و کمیته ای تحت عنوان اهداف میدانی را نیز تاسیس نمود 
این کمیته متشکل بود از دبیر کمیته : میثم کماسایی و سه عضو کمیته : آقایان علی اسحاقی – سعید آزادیان – سعید سعادت

بنچ رست

پس از تغییرات در ریاست فدراسیون و آغاز ریاست آقای دادگر این کمیته بدون هرگونه جلسه و اطلاع رسانی منحل گردید 

اولین و تنها مسابقه رسمی بنچ رست زیر نظر فدراسیون تیراندازی را انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۵ در سالن ۵۰ متر فدراسیون تیراندازی برگزار نمود .

اخبار این رقابت در رسانه های رسمی فدراسیون تیراندازی ( وب سایت – پیج اینساگرام و … ) منعکس گردید .

اولین مسابقه بنچ رست رسمی کشور                اولین مسابقه بنچ رست رسمی کشور