مسابقه بنچ رست ۱۸ تیر ۱۳۹۵
مسابقه بنچ رست ۱۸ تیر ۱۳۹۵- IRBR

اولین مسابقه بنچ رست در کلاس استاندارد هوی ورمینت
این مسابقه در کلاس های ۲۵ متر آزاد – ۷۵ یارد آزاد و ۲۵ متر هوی ورمینت و با حمایت مالی شهرداری اوشان ، فشم و میگون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ در سایت تفریحی سپید کمرچال میگون برگزار گردید .

اشتراک گذاری