مجموعه مسابقات بنچ رست LV-HV-Unlimited-Group آذر ۱۳۹۸

مجموعه مسابقات بنچ رست انجمن IRBR در چهار روز در تاریخ های ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲ آذر ۹۸ در باشگاه شاتین تهران برگزار گردید .

اشتراک گذاری