مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR
مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز – IRBR

انجمن بنچ رست IRBR مسابقه بنچ رست ۲۹ و ۳۰ فروردین را در باشگاه تیراندازی ماشه و مهارت شاندیز مشهد برگزار نمود .

مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR

این مسابقه با استقبال تیراندازان کلاس آزاد مواجه و محیط زیبای باشگاه در ایام بهاری خاطرات زیبایی را برای تیراندازان رقم زد .

با تشکر از همکاری انجمن بنچ رست خراسان آقایان حسین افضلیان – مهدی داودی – امین ظریف و حسین توکلی که جهت هماهنگی و میزبانی این مسابقه .

مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR

مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR مسابقه بنچ رست ۲۵ و ۵۰ متر شاندیز - IRBR