مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۸ شهریور ۹۷ - IRBR
مسابقه بنچ رست ۵۰ متر ۸ شهریور ۹۷ – IRBR

انجمن بنچ رست IRBR‌پس از بررسی تجربیات مسابقات لانگ رنج و با هدف ایجاد کلاس مستقل و تخصصی اقدام به ایجاد کلاس ۵۰ متر تفنگ بادی کرد و برای این کلاس سیبل تخصصی طراحی نمود .

لازم به توضیح است که تاکنون کارت هدف ۵۰ متر تفنگ بادی در انجمن های خارجی نیز طراحی نشده و مسابقات برگزار شده در این رنج روی سیبل ۵۰ متر ریمفایر برگزار شده اند .

طراحی این کارت هدف با استقبال تیراندازان قرار گرفت و پس از ۴ دوره برگزاری مسابقات طراحی آن با تغییرات جزئی به عنوان طرح نهایی مورد استفاده قرار گرفت .

Air Rifle Benchrest 50m Target Card

سیبل تیراندازی تفنگ بادی 50 متر
Air rifle Benchrest 50m

 

 

اشتراک گذاری