مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

انجمن بنچ رست IRBR ، مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی را با حمایت مالی باشگاه و فروشگاه مهراسپورت در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ در باشگاه تیراندازی مهراسپورت برگزار نمود .

این مسابقه با استقبال بی نظیر ۴۲ تیرانداز بزرگترین و پرشور ترین مسابقه بنچ رست تا کنون بوده است .

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ مسابقه بنچ رست ۵۰ متر امتیازی و گروپ ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

 

اشتراک گذاری