مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد - ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - IRBR
مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد – ۱۰ آذر ۱۳۹۶ – IRBR

مسابقات ۷۵ یارد متعددی توسط انجمن بنچ رست IRBR‌تا پیش از ۱۰ آذر ۹۶ برگزار شده بود و برای اولین بار این مسابقه به صورت اختصاصی و تک کلاس در آذر ۹۶ برگزار شد تا شخصیت مستقل این کلاس در ادامه روند توسعه نمود بیشتری پیدا کند .

اشتراک گذاری