مسابقه بنچ رست ۹ تیر ۱۳۹۶
مسابقه بنچ رست ۹ تیر ۱۳۹۶- IRBR

این مسابقه که در آن نرم افزار ترواسکور برای اولین بار برای امتیازدهی الکترونیکی مورد استفاده قرار می گرفت توسط انجمن IRBR و به میزبانی باشگاه تازه تاسیس شاتین برگزار شد ( ادونچ اسپورت سابق) .

این مسابقه در واقع افتتاحیه باشگاه نیز بود  در سه کلاس ۲۵ متر آزاد – ۲۵ متر هوی ورمینت – ۷۵ یارد آزاد برگزار و مورد استقبال علاقمند قرا گرفت .

اشتراک گذاری