مسابقه بنچ رست ۲۵ متر سوم و چهارم اسفند ۱۳۹۶

این مسابقه در سه کلاس ۲۵ متر آزاد – لایت ورمینت و هوی ورمینت برگزار گردید .

اشتراک گذاری