مسابقه بنچ رست فنری ۲۱ مهر ۱۳۹۶
مسابقه بنچ رست فنری ۲۱ مهر ۱۳۹۶- IRBR

انجمن بنچ رست IRBR بزرگترین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری را با حمایت مالی فروشگاه شاتین برگزار کرد .

این مسابقه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶ در باشگاه شاتین و با حضور تیراندازان بنچ رست تهران – اصفهان – گیلان – سمنان و دیگر شهر های کشور برگزار شد .

اشتراک گذاری