اولین مسابقه تیراندازی سیلوئت تفگ بادی

اولین مسابقه تیراندازی سیلوئت تفنگ بادی در ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ به میزبانی باشگاه بنچ رست کردکوی توسط انجمن بنچ رست IRBR برگزار شد.

سید حسین جلالی قهرمان مسابقه سیلوئت 25 مهر 97
با ثبت رکورد 1:17 برای 20 هدف در رنج های 25 – 35 – 45 – 55 یاردی

سید حسین جلالی

اشتراک گذاری