مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان جمعه 17 تیر 1401
مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر کلاس گروپ (جمع تیر) شهرستان کردکوی استان گلستان در تاریخ جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

لیست نفرات برتر مسابقه تیراندازی
بنچ رست ۵۰ متر گروپ باشگاه کردکوی

 1. مهدی رضایی. مجموع ۳کارت.۴۷.۰۳
  ۲.محمدگرجیان. مجموع ۳کارت. ۴۸.۳۶
  ۳.علی کاوسی. مجموع ۳ کارت. ۴۹.۳۲
  ۴.حمید منوچهری. مجموع ۳ کارت. ۵۷.۳۳
  ۵.امیرحسین لمرودی.مجموع ۳ کارت. ۷۶.۸۴
  ۶.رشید رضایی. مجموع ۳ کارت.۷۸.۴۱
  ۷.حسن لمرودی. مجموع ۳ کارت.۱۰۹.۷۸
  ۸.ارمین خاتمی. مجموع ۳ کارت.۱۴۲.۰۵
  ۹.سالار رحمانی. مجموع ۳ کارت.۱۴۳.۱۶
  ۱۰.امیر رکنی. مجموع ۳ کارت.۱۷۹.۶۲
مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان جمعه 17 تیر 1401

 

گالری تصاویر مسابقه بنچ رست گروپ استان گلستان شهر کردکوی

 

اشتراک گذاری