مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان جمعه 17 تیر 1401
مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان

مسابقه بنچ رست 50 متر کلاس گروپ (جمع تیر) شهرستان کردکوی استان گلستان در تاریخ جمعه 17 تیر 1401

لیست نفرات برتر مسابقه تیراندازی
بنچ رست 50 متر گروپ باشگاه کردکوی

 1. مهدی رضایی. مجموع 3کارت.47.03
  2.محمدگرجیان. مجموع 3کارت. 48.36
  3.علی کاوسی. مجموع 3 کارت. 49.32
  4.حمید منوچهری. مجموع 3 کارت. 57.33
  5.امیرحسین لمرودی.مجموع 3 کارت. 76.84
  6.رشید رضایی. مجموع 3 کارت.78.41
  7.حسن لمرودی. مجموع 3 کارت.109.78
  8.ارمین خاتمی. مجموع 3 کارت.142.05
  9.سالار رحمانی. مجموع 3 کارت.143.16
  10.امیر رکنی. مجموع 3 کارت.179.62
مسابقه بنچ رست گروپ شهر کردکوی استان گلستان جمعه 17 تیر 1401

 

گالری تصاویر مسابقه بنچ رست گروپ استان گلستان شهر کردکوی