دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم
دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم برگزار می شود

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

دانلود سیبل های PDF مسابقه (روی تصاویر کلیک کنید)

سیبل 300 متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

سیبل ۶۰۰ متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

سیبل ۱۰۰۰ متر گلوله زنی

دومین مسابقه تیراندازی گلوله زنی قم

 

گالری اولین مسابقه ۱۰۰۰ متر شهر قنوات استان قم

 

 

 

 

اشتراک گذاری