مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین
مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR – آبیک استان قزوین

مسابقه بنچ رست تفنگ بادی 50 متر انجمن IRBR - آبیک استان قزوین - 28 مهر 1402

این مسابقه با حضور تیراندازان تفنگ بادی از استان های مختلف کشور مانند فارس – همدان – البرز و تهران برگزار شد

مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین
مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین

گالری مسابقه بنچ رست 28 مهر 1402