مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین
مسابقه بنچ رست ۵۰ متر IRBR – آبیک استان قزوین

مسابقه بنچ رست تفنگ بادی ۵۰ متر انجمن IRBR - آبیک استان قزوین - ۲۸ مهر ۱۴۰۲

این مسابقه با حضور تیراندازان تفنگ بادی از استان های مختلف کشور مانند فارس – همدان – البرز و تهران برگزار شد

مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین
مسابقه بنچ رست 50 متر IRBR - آبیک استان قزوین

گالری مسابقه بنچ رست ۲۸ مهر ۱۴۰۲