رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکوردهای بنچ رست کلاس لایت ورمینت( LV ) (حداکثر 16.27 ژول)

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادی 4.5 Thomas در  مسابقه لیگ تیراندازان شاتین ب – باشگاه تیراندازی شاتین تهران- 25 آذر 1401 – 747 با 36X

علیرضا اسدیان

صادق قرنجیکی  از گلستان بندر ترکمن با سلاح  4.5 Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBRS – باشگاه تیراندازی مهراسپورت تهران- 26 آذر 1400 – 746 با 33X

صادق قرنجیکی

کامران ذاکری  از تهران با سلاح  4.5 Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR – تهران- 20 آذر 1398 – 746 با 32X

کامران ذاکری بنچ رست

فرزانه بخشیان از تهران با سلاح  4.5 Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR – تهران- 20 آذر 1398 – 746 با 30X

فرزانه بخشیان بنچ رست

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  Air Arms FTP900 4.5 در   انجمن بنچ رست IRBR – تهران- 20 آذر 1398  – 744 با 35X

کامران ذاکری از تهران با سلاح  4.5 Steyr LG110 در  مسابقه باشگاه شاتین – تهران- ۸ آذر 1398 – 744 با 29X

کامران ذاکری بنچ رست

علیرضا مومن زاده از اصفهان با سلاح  4.5 Steyr LG110 در  مسابقه (IRBRS) – اصفهان – 16 آذر 1397 – 743 با 30X

علی مومن زاده بنچ رست

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح سلاح توماس ایر Air Arms FTP900 4.5  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ 8 آذر 1398 باشگاه شاتین تهران – 742 با 28X

بابک قاضی زاده

امیر آقاجانی از قائمشهر با سلاح  4.5 FWB 800 در اولین دوره از مسابقات رنکینگ (IRBR و IRBRS) – اصفهان – 31 فروردین 1397 – 740 با 23X

امیر آقاجانی

اشتراک گذاری