رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکوردهای بنچ رست کلاس لایت ورمینت( LV ) (حداکثر ۱۶.۲۷ ژول)

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادی ۴.۵ Thomas در  مسابقه لیگ تیراندازان شاتین ب – باشگاه تیراندازی شاتین تهران- ۲۵ آذر ۱۴۰۱ – ۷۴۷ با ۳۶X

علیرضا اسدیان

صادق قرنجیکی  از گلستان بندر ترکمن با سلاح  ۴.۵ Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBRS – باشگاه تیراندازی مهراسپورت تهران- ۲۶ آذر ۱۴۰۰ – ۷۴۶ با ۳۳X

صادق قرنجیکی

کامران ذاکری  از تهران با سلاح  ۴.۵ Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR – تهران- ۲۰ آذر ۱۳۹۸ – ۷۴۶ با ۳۲X

کامران ذاکری بنچ رست

فرزانه بخشیان از تهران با سلاح  ۴.۵ Steyr LG110 در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR – تهران- ۲۰ آذر ۱۳۹۸ – ۷۴۶ با ۳۰X

فرزانه بخشیان بنچ رست

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  Air Arms FTP900 4.5 در   انجمن بنچ رست IRBR – تهران- ۲۰ آذر ۱۳۹۸  – ۷۴۴ با ۳۵X

کامران ذاکری از تهران با سلاح  ۴.۵ Steyr LG110 در  مسابقه باشگاه شاتین – تهران- ۸ آذر ۱۳۹۸ – ۷۴۴ با ۲۹X

کامران ذاکری بنچ رست

علیرضا مومن زاده از اصفهان با سلاح  ۴.۵ Steyr LG110 در  مسابقه (IRBRS) – اصفهان – ۱۶ آذر ۱۳۹۷ – ۷۴۳ با ۳۰X

علی مومن زاده بنچ رست

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح سلاح توماس ایر Air Arms FTP900 4.5  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۸ باشگاه شاتین تهران – ۷۴۲ با ۲۸X

بابک قاضی زاده

امیر آقاجانی از قائمشهر با سلاح  ۴.۵ FWB 800 در اولین دوره از مسابقات رنکینگ (IRBR و IRBRS) – اصفهان – ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ – ۷۴۰ با ۲۳X

امیر آقاجانی