رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست فنری 

امیر حسین ملک معزی  از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR – تهران  9 آذر 1397 – 713 با 15X

تفنگ بادی فنری

 

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت باشگاه شاتین – تهران  آذر 1398 – 713 با 13X

تفنگ بادی فنری

علی شقاقی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR – تهران  9 آذر 1397 – 712 با 6X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین X کسب شده در سه کارت
سعید خضرایی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR – تهران  9 آذر 1397 – 693 با 16X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین امتیاز کسب شده در تک کارت
امیر حسین ملک معزی از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR – تهران  9 آذر 1397 – 243 با 6X

تفنگ بادی فنری

 

مهدی حمزه از اصفهان با سلاح Air Arms TX200 mkIII 4.5  در رقابت IRBR – تهران  9 آذر 1397 – 243 با 6X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین X کسب شده در تک کارت
محمد زمانی از سمنان با سلاح والتر 5.5 LGU در رقابت IRBR در تاریخ  21 مهر 1396 – 234 با 8X

تفنگ بادی فنری

اشتراک گذاری