رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست فنری 

امیر حسین ملک معزی  از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR – تهران  ۹ آذر ۱۳۹۷ – ۷۱۳ با ۱۵X

تفنگ بادی فنری

 

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت باشگاه شاتین – تهران  آذر ۱۳۹۸ – ۷۱۳ با ۱۳X

تفنگ بادی فنری

علی شقاقی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR – تهران  ۹ آذر ۱۳۹۷ – ۷۱۲ با ۶X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین X کسب شده در سه کارت
سعید خضرایی از تهران با سلاح  Walther LGU 4.5 در رقابت IRBR – تهران  ۹ آذر ۱۳۹۷ – ۶۹۳ با ۱۶X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین امتیاز کسب شده در تک کارت
امیر حسین ملک معزی از تهران با سلاح  air arms pro sport 4.5 در رقابت IRBR – تهران  ۹ آذر ۱۳۹۷ – ۲۴۳ با ۶X

تفنگ بادی فنری

 

مهدی حمزه از اصفهان با سلاح Air Arms TX200 mkIII 4.5  در رقابت IRBR – تهران  ۹ آذر ۱۳۹۷ – ۲۴۳ با ۶X

تفنگ بادی فنری

 

بالاترین X کسب شده در تک کارت
محمد زمانی از سمنان با سلاح والتر ۵.۵ LGU در رقابت IRBR در تاریخ  ۲۱ مهر ۱۳۹۶ – ۲۳۴ با ۸X

تفنگ بادی فنری