رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست ۷۵ یارد  Extreme Benchrest 

مجموع امتیاز دو کارت :

علی ضیائی   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت IRBR در باشگاه شهید سلیمانی ،تاریخ  4 اسفند ۱۴۰۲ - امتیاز : ۴۹۸ با ۲۶X

علی ضیائی

رضا حسین نژاد   از لامرد با تفنگ بادیProphet 2  - رقابت IRBR در باشگاه تک تیرانداز ورامین ،تاریخ  7 مهر ۱۴۰۲ - امتیاز : ۴۹۵ با ۲۷X

رضا حسین نژاد

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت ۱۴۰۱ - امتیاز : ۴۹۰ با ۱۷X

مهدی مکوند
مهدی مکوند
مهدی مکوند

   محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  - رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی ۱۳۹۹ - امتیاز : ۴۸۳ با ۱۷X

رکورد بنچ رست ۷۵ یارد

بالاترین امتیاز تک کارت :

علی زارعی   از تهران با تفنگ بادی kzst 31 g و اسلاگ Prophet 2   - رقابت IRBR در باشگاه شهید سلیمانی ،تاریخ  4 اسفند ۱۴۰۲ - امتیاز : ۲۵۰ با ۱۶X

رکورد بنچ رست

رضا حسین نژاد   از لامرد با تفنگ بادیProphet 2  - رقابت IRBR در باشگاه تک تیرانداز ورامین ،تاریخ  7 مهر ۱۴۰۲ - امتیاز : ۲۴۸.۵ با ۱۵X

رضا حسین نژاد

سیاوش نیکی   از تهران با تفنگ بادی Prophet   - رقابت لیگ تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  14 بهمن ۱۴۰۱ - امتیاز : ۲۴۸.۵ با ۱۱X

Benchrest

مهدی مکوند   از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  30 اردیبهشت ۱۴۰۱ - امتیاز : ۲۴۵.۵ با ۱۰X

مهدی مکوند

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادیFX M3  - رقابت تیراندازان شاتین در باشگاه شاتین ،تاریخ  ۹ مهر ۱۴۰۰ - امتیاز : ۲۴۳ با ۱۲X

75Yards Benchrest record
75Yards Benchrest record

محمد گرجیان  از مازندران با سلاح Kalibrgun Cricket  - رقابت انجمن IRBR باشگاه شاتین در تاریخ  26 دی ۱۳۹۹ - امتیاز :  242 با ۹X

محمد گرجیان

بابک قاضی زاده  از تهران با سلاح   Steyr LG110  (با لوله Rapid Air کالیبر ۵.۵)  - رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  6 تیر ۱۳۹۹ - امتیاز : ۲۴۱ با ۱۰X

بابک قاضی زاده

میثم کماسایی از تهران با سلاح  HW 100 5.5 در رقابت IRBR - فشم در تاریخ  18 تیر ۱۳۹۵ - امتیاز : ۲۴۰ با ۵X

میثم کماسایی
اشتراک گذاری