رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های تیراندازی سیلوئت (Silhouette)

علی فاضل مقدم  از آستارا با تفنگ بادی Vulcan 5.5 در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ – با ثبت زمان   ۳۵.۲۱ ثانیه

علی فاضل مقدم

 

علی حسین پور از تهران با تفنگ بادی URAGAN ۵.۵ در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ – با ثبت زمان   ۳۵.۵۹ ثانیه

علی حسین پور سیلوئت

 

مسیح مباشری از اصفهان با تفنگ بادی Vulcan 5.5 در مسابقه سیلوئت IRSA – در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ – با ثبت زمان   ۳۶.۷۲ ثانیه

مسیح مباشری تفنگ بادی سیلوئت

 

سید حسین جلالی از گلستان با تفنگ بادی FX Impact ۵.۵ در رقابت باشگاه کردکوی – در تاریخ  ۱۷ آبان ۱۳۹۸ – با زمان   ۴۰.۱۶ ثانیه

حسین جلالی فنگ بادی سیلوئت

 

مهران محمدی از یزد با تفنگ بادی FX Impact ۵.۵ در رقابت باشگاه کردکوی – در تاریخ  ۱۷ آبان ۱۳۹۸ – با زمان   ۴۰.۴۰ ثانیه

مهران محمدی تفنگ بادی سیلوئت

اشتراک گذاری