رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی با حداکثر قدرت ۴۵ ژول

مهدی مکوند  از تهران با سلاح  KALIBRGUN CRICKET II 5.5 در رقابت انجمن بنچ رست IRBR - در تاریخ  25 خرداد ۱۴۰۲ تهران باشگاه تک تیرانداز ورامین - ۷۴۲ با ۴۴X

رکورد بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

بابک قاضی زاده  از تهران با سلاح  Steyr LG110 5.5 در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد ۱۳۹۹ تهران باشگاه شاتین - ۷۳۸ با ۳۸X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

کامران ذاکری از تهران با سلاح  VULCAN2 5.5  در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 732 با ۳۷X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

میثم کماسایی از تهران با سلاح  Uragan 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  22 آذر ۱۳۹۸ تهران باشگاه شاتین- 731 با  FM5  36X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

بالاترین امتیاز تک کارت در مسابقات

محمد شقاقی از تهران با سلاح  Vulcan 3 5.5 در رقابت انجمن بنچ رست IRBR - در تاریخ  25 خرداد ۱۴۰۲ تهران باشگاه تک تیرانداز ورامین - ۲۵۰ با ۱۸X

رکورد بنچ رست 50 متر تفنگ بادی

بابک قاضی زاده از تهران با سلاح  Steyr LG110 5.5 در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 248 با ۱۱X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

کامران ذاکری از تهران با سلاح  VULCAN2 5.5  در رقابت هفتگی باشگاه شاتین - در تاریخ  3 مرداد 1399 تهران باشگاه شاتین - 247 با ۱۶X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی

عباس خوشبخت از همدان با سلاح  Cricket 5.5 در رقابت IRBR - در تاریخ  22 آذر ۱۳۹۸ تهران باشگاه شاتین - 246 با ۱۶X

رکورد های بنچ رست ۵۰ متر تفنگ بادی
اشتراک گذاری