Benchrest
مسابقه بنچ رست کلاس لایت ورمینت IRBR

مسابقه بنچ رست کلاس لایت ورمینت IRBR بصورت غیر متمرکز و انفرادی برگزار می گردد

Benchrest بنچ رست

هزینه ثبت نام (۷۰.۰۰۰ تومان) و در زمان حضور در باشگاه اخذ می گردد
تیراندازان با مراجعه به دفتر باشگاه شاتین سه کارت بنچ رست مهر شده تحویل می گیرند و در پایان به دفتر باشگاه تحویل می نمایند

زمان تمرین در اختیار تیراندازان می باشد ولیکن طبق قوانین مسابقات برای هر کارت صرفا ۲۰ دقیقه زمان وجود دارد

نظارت بر اجرای مسابقه نیز به صورت غیر حضوری و از طریق دوربین های باشگاه صورت می گیرد ولیکن هدف اصلی تفریح و رقابت در شرایط فعلی بوده و بنا بر اعتماد می باشد

ثبت نام

 

باشگاه تیراندازی شاتین

اشتراک گذاری