بنچ رست هوی ورمینت
۲۵ متر حداکثر ۲۷ ژول (هوی ورمینت Heavy Varmint)

۲۵ متر حداکثر ۲۷ ژول (هوی ورمینت Heavy Varmint)

 کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

•           استفاده از هر نوع تفنگ بادی با سیستم لودینگ دستی و مکانیکی مجاز می باشد

•           سیستم قدرتی سلاح می تواند فنرپیستون یا PCP باشد.

•           استفاده از قنداق های سفارشی یا دست ساز مطابق با تصویر زیر مجاز است

Benchrest

نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است )این تجهیزات جانبی در وزن کلی تفنگ محاسبه می شود(.

•           محدودیتی برای اندازه و حجم مخزن هوا ((air cylinder وجود ندارد. (مخزن هوای جدا از تفنگ مجاز نیست و مخزن باید یکی از قطعات سلاح و در مجموع وزن کلی آن باشد(. استفاده از مخزن دست ساز وغیر استاندارد مجاز نمی باشد.

•           استفاده از دوربین با هر بزرگنمایی مجاز است.

•           حداکثر ۶.۸۰۳ کیلوگرم وزن برای تفنگ به همراه متعلقات مجاز است.

•           قدرت خروجی حداکثر تا ۱۲/۲۷ ژول مجاز است (میانگین ۳ شلیک )

•           فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.

•           کارت هدف ۲۵ متر WRABF و سه کارت برای هر تیرانداز در مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد.

•           زمان ۲۰ دقیقه برای هر کارت هدف در نظر گرفته شده است.

کالیبرهای   ۰.۱۷۷ – ۰.۲ – ۰.۲۲با استفاده از گیج کالیبر ۰.۲۲۴ .و قوانین WRABF امتیازدهی می شوند.

امتیازدهی در کلیه کلاس های  ۲۵ متر  ( آزاد و استاندارد) :

کارت هدف ۲۵ متر مورد استفاده (قطع A3) که در کلیه کلاس های ۲۵ متر آزاد ، هیوی ورمینت و لایت ورمینت (هر تیرانداز سه کارت) استفاده می شود:

بنچ رست
دانلود سیبل ۲۵ متر

•           هر کارت هدف از ۲۵ باکس هدف امتیازی ( Scoring box ) تشکیل شده است. در داخل هر جعبه یک هدف با ۶ رینگ از امتیاز ۵ تا ۱۰ قرار دارد ، تیراندازی به این اهداف به هر تعداد مجاز بوده ولی برای هرجعبه از هدف های امتیازی تنها یک شلیک مجاز است.

امتیازهای قابل کسب

سیبل بنچ رست

۴- تجهیزات جانبی و مشخصات :

ساچمه :

•           ساچمه های مورد استفاده باید از جنس سرب و در کالیبرهای ۰.۱۷۷ – ۰.۲ – ۰.۲۲ اینچ  باشند.

رست ها Rests :

در کلاسهای استاندارد HV  و LV رست جلو تنها باید قسمت جلویی قنداق تفنگ  بچه قنداق forearm  را پوشش دهد. رست پشتی تنها قسمت انتهایی قنداق را پوشش می دهد. هیچ کدام از دو رست نمی تواند به میز یا تفنگ یا به یکدیگر متصل باشند. هر دو بخش باید قابلیت حرکتمستقل از قسمت دیگر را داشته باشد.

الف :رست جلو Front Rest :

به طور کلی رست جلو محدودیتی از نظر وزن ، مواد ساخته شده و نوع طراحی ندارد. رست جلو باید داری بخشی به صورت کیسه شن (( sand bag با جنس نرم و انعطاف پذیر باشد . بخش جلویی تفنگ نباید با هیچ بخشی از رست به غیر از کیسه شن مذکور تماس داشته باشد به طوریکه پایین بچه قنداق باید با بخش بالایی کیسه شن ( sand bag ) برخورد داشته باشد.

رست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی (vertical and horizontal ) با هر نوع عملکردی باشد.

ب: رست پشتی Rear Bag :

رست پشتی می تواند یک کیسه و یا مجموعه ای از کیسه های حاوی شن یا ماسه باشد. کیسه پشتی در صورتی که تنظیم کننده عمودی یا افقی نداشته باشد ممکن است شامل یک ارتفاع دهنده عمودی   vertical spacer  نیز باشد. ارتفاع دهنده عمودی مورد استفاده نمی تواند دارای برجستگی هایی برای اتصال به بخش بالایی میز بوده و همچنین نمی تواند متصل به کیسه شن باشد. ارتفاع دهنده ها می توانند از جنس چوب یا لاستیک باشند.

ج : کیسه شن Sand Bag :

کیسه های شن باید از جنس چرم یا الیاف پارچه و از شن پر شده باشند. کیسه باید انعطاف پذیر باشد و قطر شن های داخل آن نباید از ۳ میلی متر یا ۰.۱۲ اینچ بیشتر باشد. تنها در قسمت کف میتوان برای افزایش پایداری کیسه از شن های درشتتراستفاده کرد. استفاده از کیسه هایی که از چرم خشک و ضخیم، پلاستیک یا چوب با پوشش چرم ساخته شده اند مجاز نیست. میتوان در سطح کیسه ها از موادی استفاده کرد که جلوی سر خوردن و لغزیدن کیسه را میگیرند.

میتوان برای ثابت کردن سلاح تالک یا مواد و نوارهای ضد لغزش به کار برد.

نکته : در کلاس های آزاد (open) محدودیتی برای نوع رست و یک تکه بودن آن (متصل بودن رست جلو و عقب) وجود ندارد اما همچنان قفل نمودن سلاح داخل رست غیر مجاز و = DQ می باشد (قوانین بخش مهار سلاح در بند بعدی شامل کلاس آزاد نیز می گردد) .

مهار تفنگ:

در حین رقابت هیچ شرکت کننده ای مجاز به قفل نمودن سلاح داخل رست از طریق فک رست یا هر روش دیگری نیست و این اقدام در صورت تایید داوران منجر به DQ (سلب صلاحیت از ادامه مسابقه) می گردد .

زمانی که تفنگ بر روی رست جلو یا پشتی قرار دارد نباید با بالا آوردن تفنگ توسط داور، رست ها نیز همراه با تفنگ بالا بیایند. تفنگ بوسیله گیره رست می تواند بسته باشد البته به طوری که حرکت جلو و عقب داشته و باعث مهار تفنگ نشود.

رست جلو یا پشتی نباید جلوی لگد و پس زنی تفنگ را بگیرند لذا هر لحظه ای که داور جهت تست ریکویل و آزاد بود حرکت سلاح روی رست به تیرانداز فرمان جدا شدن از سلاح را صادر نماید ، تیرانداز پس از شلیک (در صورت لود بودن سلاح ) باید از سلاح جدا شود (بدون دستکاری در تجهیزات) و امکان تست را برای داور مهیا نماید.   اتصال تجهیزات رست به میز مجاز نمی باشد.

کپسول هوا برای شارژ تفنگ :

کپسول های مورد استفاده برای شارژ تفنگ های بادی باید از نظر استفاده ایمن باشند. ( تاریخ انقضای معتبر و مشخص روی کپسول ها درج شده باشد و همچنین فشار کاری شیر و بدنه یکی باشد ). ایمنی کپسول ها توسط افسر بازرسی تجهیزات در زمان تعیین شده برای بازرسی تجهیزات تیرانداز مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می شود.

تست کرنوگرافی :

تمامی سلاح های مورد استفاده تیراندازان قبل از مسابقه توسط افسر بازرسی تجهیزات از نظر سرعت خروجی اعلام شده برای هر کلاس و با استفاده از دستگاه کرنوگراف مستقر در محل بازرسی مورد آزمایش قرار می گیرند.

اشتراک گذاری