گروپ تفنگ بادی ۵۰ متر
قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

قوانین مسابقه بنچ رست گروپ ( جمع تیر ) 

Air Rifle Benchrest Group Rules

Air Rifle Benchrest Group

قوانین ایمنی

• تیرانداز نمی تواند سلاح خود را بدون کاور و یا هاردکیس در محل مسابقه حمل کند. این محیط شامل محل پارک وسایل نقلیه ، سالن های محل مسابقه و کلیه محیط های عمومی می باشد. هرگونه مسلح سازی ، نشانه روی و استفاده از سلاح در محیط های عمومی مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موارد منجر به دریافت اخطار و یا حذف تیرانداز از مسابقه خواهد شد. تغییر در تنظیمات فنی تفنگ و قدرت آن در زمان مسابقه پس از مرحله بازرسی تجهیزات و دریافت تاییدیه بازرسی، مجاز نمی باشد. محرز شدن این موضوع بدون اخطار منجر به رد صلاحیت تیرانداز و حذف از مسابقه می شود.

• برای برگزاری ایمن و منظم مسابقه توجه به علایم درج شده و راهنمایی داوران ضروری است.

قوانین ایمنی میدان مسابقه

• تا زمان فراحوانی تیرانداز توسط داوران خط ، هیچ تیراندازی حق ورود به میدان مسابقه (مکان مشخص شده برای تیراندازی به اهداف) را ندارد.

• در زمان ورود به میدان ، سلاح درون کاور و یا هاردکیس بر روی زمین و پشت میز قرار می گیرد. بعد از اتمام زمان قرارگیری تجهیزات جانبی (رست و بادنما و … ) و تأیید ایمنی میدان و با اعلام داور خط مبنی بر قرارگیری سلاح ها ، تیراندازمجاز به قرار دادن سلاح بر روی میز خواهد بود. ساچمه گذاری سلاح ها تا زمان اعلام داور خط شروع مسابقه مجاز نمی باشد. ساچمه گذاری سلاح و خشاب قبل از ورود به میدان مسابقه مجاز نبوده و خشاب/خشاب ها باید به صورتی بر روی میز قرار گیرد که برای داوران خط آتش از نظرخالی بودن قابل رؤیت باشد. مسلح سازی سلاح تا زمان اعلام شروع مسابقه توسط داور خط مجاز نبوده و در صورت رعایت نکردن این موضوع ، تیرانداز بدون اخطار رد صلاحیت شده و از مسابقه حذف خواهد شد.

• استفاده از ایرماف ، ایرپلاک و هدست در زمان مسابقه توسط تیرانداز مجاز نمی باشد.

شلیک قبل از شروع و یا بعد از پایان یافتن زمان مسابقه (صدای سوت شروع و پایان یا اعلام فرمان های اضطراری داور مسابقه) مجاز نمی باشد. عدم رعایت این موضوع منجر به دریافت اخطار کسر جریمه و یا حذف تیرانداز از مسابقه با نظر کمیته داوری می شود.

• در زمان های اضطراری و یا بررسی کارت اهداف از طرف داوران خط / افسر میدان در خطوط آتش ، با اعلام داور همه تیراندازان ملزم به ایمن سازی سلاح های خود خواهند بود. این کار با ایمن سازی سلاح (باز کردن گلن و خارج سازی خشاب) و قرار دادن پرچم ایمنی در لوله تفنگ توسط تیراندازان انجام می شود.

 


 

نحوه اجرا :

 • در این رقابت تیراندازان 5 گروپ 5 شات در کارت های مخصوصی که در زیر نمونه آن را می بینید تیراندازی می کنند .
 • زمان تیراندازی به هر کارت 7 دقیقه است  .
 • هر تیرانداز در هر راند تنها به یک کارت تیراندازی خواهد نمود (5 شات در باکس کارت اصلی و هر تعدادی در سایتر هایی که جدا نصب می شوند ).

 

نحوه امتیازدهی:

 • اندازه گروپ تیراندازان توسط داوران مجرب و بوسیله کولیس اندازه گیری می شود .
 • هر کارت توسط سه داور اندازه گیری و میانگین سه رای مکتوب شده داوران به عنوان رکورد تیرانداز ثبت خواهد شد .
 • گروپ بصورت CTC یعنی مرکز تا مرکز دورترین شات ها اندازه گیری می شود (استفاده از کالیبرهای کوچکتر مزیتی محسوب نمیشود زیرا برای محاسبه CTC به اندازه قطر کالیبر مورد استفاده از گروپ مورد نظر کسر می شود )
 • مجموع سایز گروپ 5 کارت تیراندازان بصورت میانگین در جدول نتایج نهایی اعلام خواهد شد .
 • همه گروپ ها بر حسب میلی متر و moa ثبت می شوند .

 

شکست تساوی:

 • چنانچه دو یا چند شرکت کننده دارای گروپ های هم اندازه در کارت اول، دوم، سوم، چهارم یا پنجم از یک مسافت معین باشند، شرکت کننده با جمع امتیاز بهتر، بالاتر از شرکت کننده با جمع امتیاز بدتر قرار می گیرد و  در این مورد نزدیکی شات ها به مرکز سیبل مورد نظر هم به کمک تیرانداز می آید. بدین ترتیب اصطلاحاً می گوییم، امتیازات مساوی شکسته شده است.
 •  چنانچه دو یا چند شرکت کننده دارای گروپ های هم اندازه باشند، جمع امتیازات هرکدام باید با دقتی گزارش شود، که امتیاز مساوی شکسته شود ( به عبارت دیگر تا تعداد رقم اعشاری محاسبه و گزارش شود که جمع امتیاز بزرگتر از جمع امتیاز کوچکتر تمییز داده شود). اگر از این طریق هم امتیاز مساوی شکسته نشد، شرکت کننده ای که کوچک ترین اندازه گروپ را شلیک کرده است، جلو تر از دیگر شرکت کنندگان قرار می گیرد .

 

جریمه ها:

 • شلیک کمتر از 5 منجر به افزایش یک MOA معادل 1.45 سانت به گروپ می شود و شاخص این امر برگه های متحرک نصب شده پشت کارت و بررسی تیم داوری می باشد .
 • هر شرکت کننده ای که متوجه شلیک متقاطع رقیبش به سیبل خود شود، باید موضوع را بلافاصله به افسر میدان (فرد مسئول میدان تیراندازی که وظیفه اش نظارت بر تمامی امور مربوط به تیراندازی در خط آتش است) گزارش دهد.
 • هر شرکت کننده ای که به دلیل گزارش کردن شلیک متقاطع رقبایش و یا هر دلیل غیرقابل پیش بینی دیگری (به غیر از عمل نکردن یا خرابی تفنگ) زمان را از دست بدهد، به ایشان زمان اضافه جهت تکمیل تیراندازی تعلق می گیرد؛ زمان تخصیص داده شده برابر با زمان تلف شده می باشد و افسر میدان ، مسئول یادداشت کردن زمان تلف شده تحت شرائط فوق می باشد. در صورت امکان، افسر میدان باید محل دقیق شلیک های متقاطع را شناسایی و کتباً یادداشت می نماید و سپس تیرانداز مورد نظر را جهت تکمیل گروپش با شلیک به سیبل هدایت کند .
 • وقتی که مسئولین مسابقات، یک شلیک متقاطع (کراس فایر) یعنی شلیک به کارت تیرانداز دیگر را تشخیص دهند که توسط فردی که شلیک متقاطع را انجام داده اعلام نشده است مبدا شلیک های متقاطع را تعیین کرده و محل و موقعیت بنچ (میز شلیک) را شناسایی می کنند. چنانچه مجموع شلیک های فرد شلیک کننده به سوی سیبل خود و سیبل دیگری (هدف مورد اصابت شات متقاطع) از تعداد شلیک های مجاز بیشتر باشد، آنگاه جریمه در نظر گرفته می شود. در قانون این مسابقات، جریمه در نظر گرفته شده برای عدم اعلام شلیک متقاطع توسط فرد شلیک کننده ، عدم ثبت امتیاز یا اندازه گروپ برای کل اعضای تیم است و در صورت اعلام 1 moa به اندازه گروپ وی افزوده خواهد شد.

 

کارت هدف مسابقات گروپ ( جمع تیر )تفنگ های بادی – 50 متر

Air Rifle Benchrest Group

اشتراک گذاری