رست تیراندازی بنچ رست
رست عقب Rear Bags

رست عقب Rear Bags

استفاده از انواع کیسه های چرمی و پارچه ای در طول سالها باعث شد تا تیراندازان به نکات بسیار حائز اهمیتی در این زمینه پی ببرند.
جنس پارچه ریربگ ها باید مانع ریکویل یا عقب روی سلاح نباشد (یکی از نکاتی که باعث تغییر poi یا نقطه برخورد می شود) همچنین استفاده از انواع محتویات داخل کیسه شن نیز باعث شد تا تیراندازان بیشتر از مواد ریزتر مانند کرومیت برای پر کردن ریربگ ها استفاده کنند زیرا وضعیت فشار وزنی زیر قنداق را در حالت ثابت تری حفظ می کند و توزیع وزنی بهتر نیز باعث دقت بیشتر سلاح می گردد.

اشتراک گذاری