دومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری IRBR

دومین دوره مسابقات بنچ رست فنری – IRBR

این رقابت با حضور تیراندازان تفنگ های بادی فنری از شهرهای مختلف و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  برگزار شد

دومین دوره مسابقات بنچ رست فنری - IRBR

نفرات برتر مسابقه بنچ رست تفنگ های بادی فنری – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بنچ رست فنری

مقام اول : کامران ذاکری از تهران با  TX 200  ۴.۵
مقام دوم : علی شقاقی از تهران با Walther LGU 4.5
مقام سوم : محمدرضا زمانی از سمنان با Walther LGU ۵.۵

تندیس نفرات برتر