سومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنریIRBR

سومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری – IRBR 
با حمایت مالی فروشگاه شاتین

سومین مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری - IRBR  با حمایت مالی فروشگاه شاتین

مسابقات بنچ رست فنری که پیش از این دو دوره دیگر در تاریخ های 21 مهر 96 و 21 اردیبهشت 96 توسط IRBR و با حمایت فروشگاه شاتین برگزار شده بود سومین دوره آن در روز جمعه 9 آذر 97 در باشگاه بنچ رست شاتین مجموعه مهام برگزار شد.

این مسابقه راس ساعت 10:00 صبح  افسر میدانی محمد رضا اسحاقی وو داوران امتیازدهی آقایان طهماسبی – تاجیک – روستایی و عباسی وسعید سعادت  آغاز شد .

لیسا ثبت نام شرکت کنندگان :

لیست ثبت نام مسابقه بنچ رست فنری – IRBR
با حمایت فروشگاه شاتین

1- سعیدخضرائی  2- امیدرضا علی احمدی  3- امیرحسین جعفری کرمانشاهی  4- سعید صلواتی  5- بهنام نوذری  6- امیرحسین ملک معزی  7- مهدی حمزه  8- سجاد صدری  9- سید ایمان میرزایی  10- مهدی امینی  11- محمد شقاقی  12- علی شقاقی  13- کریمزاده  14 – محمد حسین عباسی فشمی  15 – محمد آقاحسینی  16 – بابک قاضی زاده  17- محمد رضا زمانی  18 – پژمان اکرمی 19 – اسماعیل بهزادی

این مسابقه بصورت سه کارت برگزار گردید که برای هر کارت 30 دقیقه زمان اختصاص داده شد

تندیس نفرات برتر

تصاویر تیم داوری

نتایج سومین مسابقه بنچ رست فنری

جوایز مسابقه : اختصاص یافته از طرف اسپانسر مسابقه فروشگاه شاتین (جناب آقای آرمین خودرنگ) :
 مقام اول 2.000.000 تومان      مقام دوم 1.000.000 تومان     مقام سوم 500.000 تومان

نفرات برتر سومین مسابقه بنچ رست فنری IRBR
?مقام اول امیر حسین ملک معزی با 713 امتیاز
?مقام دوم علی شقاقی با 712 امتیاز
?مقام سوم مهدی حمزه بل 710 امتیاز

گالری مسابقه بنچ رست فنری 9 آذر 97 – IRBR

اشتراک گذاری