مسابقه بنچ رست ۲۵ متر کلاس هوی ورمینت باشگاه شاتین

مسابقه دوستانه بنچ رست ۲۵ متر کلاس هوی ورمینت باشگاه تیراندازی شاتین

بنچ رست Benchrest

مسابقات بنچ رست دوستانه به صورت هفتگی در باشگاه تیراندازی با تفنگ بادی شاتین برگزار می شود 

جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ این مسابقات در کلاس ۲۵ متر هوی ورمینت ( حداکثر ۲۷ ژول) دنبال شد 

نتایج این مسابقه دوستانه به شرح ذیل بود

بنچ رست

گالری تصاویر مسابقه 

اشتراک گذاری