رکورد های مجموع امتیاز  (لایت و هوی)
رکورد های مجموع امتیاز بنچ رست لایت و هوی

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادی اشتایر توماس در کلاس HV‌و تفنگ بادی FTP900 در کلاس LV  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۰  – ۱۴۹۰ با ۶۹X

رکورد تفنگ بادی

 

امیرحسین شکیبامهر  از تهران با تفنگ بادی اشتایر LG110  در رقابت انجمن بنچ رست IRBRS در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ باشگاه مهراسپورت تهران – ۱۴۹۰ با ۶۴X

امیرحسین شکیبامهر

 

بابک قاضی زاده  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر  و ایرآرمز اف تی پی ۹۰۰ ( THOMAS AIR 4.5 – Air Arms ftp900)  در رقابت انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ باشگاه شاتین تهران – ۱۴۸۸ با ۷۶X

بابک قاضی زاده

 

کامران ذاکری از تهران با تفنگ بادی اشتایر ۴.۵ Steyr LG110  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۸  – ۱۴۸۷ با ۵۸X

کامران ذاکری بنچ رست

 

سعید خضرایی از تهران با تفنگ بادی اشتایر ۴.۵ Steyr CHALLENGE  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۸  – ۱۴۸۵ با ۷۵X

سعید خضرایی بنچ رست

 

امیرحسین ملک معزی از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5  در مسابقه باشگاه شاتین تاریخ  ۸ آذر ۱۳۹۸ – ۱۴۸۵ با ۶۵X

امیر حسین ملک معزی

 

محمد علی وطن دوست از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5  در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ  ۷, ۸ شهریور ۱۳۹۸ باشگاه شاتین تهران – ۱۴۸۳ با ۷۰X

محمد وطن دوست