رکورد های مجموع امتیاز  (لایت و هوی)
رکورد های مجموع امتیاز بنچ رست لایت و هوی

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادی اشتایر توماس در کلاس HV‌و تفنگ بادی FTP900 در کلاس LV  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ 24 دی 1400  – 1490 با 69X

رکورد تفنگ بادی

 

امیرحسین شکیبامهر  از تهران با تفنگ بادی اشتایر LG110  در رقابت انجمن بنچ رست IRBRS در تاریخ 26 آذر 1400 باشگاه مهراسپورت تهران – 1490 با 64X

امیرحسین شکیبامهر

 

بابک قاضی زاده  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر  و ایرآرمز اف تی پی ۹۰۰ ( THOMAS AIR 4.5 – Air Arms ftp900)  در رقابت انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ 20 آذر 1398 باشگاه شاتین تهران – 1488 با 76X

بابک قاضی زاده

 

کامران ذاکری از تهران با تفنگ بادی اشتایر 4.5 Steyr LG110  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ 8 آذر 1398  – 1487 با 58X

کامران ذاکری بنچ رست

 

سعید خضرایی از تهران با تفنگ بادی اشتایر 4.5 Steyr CHALLENGE  در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ 8 آذر 1398  – 1485 با 75X

سعید خضرایی بنچ رست

 

امیرحسین ملک معزی از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5  در مسابقه باشگاه شاتین تاریخ  8 آذر 1398 – 1485 با 65X

امیر حسین ملک معزی

 

محمد علی وطن دوست از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5  در  مسابقه انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ  7, 8 شهریور 1398 باشگاه شاتین تهران – 1483 با 70X

محمد وطن دوست

اشتراک گذاری