مجموع سه کلاس بنچ رست
رکورد های مجموع سه کلاس ۲۵متر (LV-HV-50m)

بابک قاضی زاده  از تهران با تفنگ بادی Steyr LG110 4.5+THOMAS AIR 4.5+Air Arms ftp900) در رقابت IRBR – در تاریخ  ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ آذر ۱۳۹۸ تهران باشگاه شاتین – امتیاز : ۲۲۱۳ , ۱۱۰X
بابک قاضی زاده

 

امیر حسین ملک معزی از تهران با  تفنگ بادی Steyr LG110 5.5 + THOMAS AIR 4.5 + Air Arms HFT500 در رقابت IRBR – در تاریخ  ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ آذر ۱۳۹۸ تهران باشگاه شاتین- امتیاز : ۲۲۰۸ , ۸۷X
امیر حسین ملک معزی

اشتراک گذاری