ارتعاشات لوله و دقت تفنگ بادي

ارتعاشات لوله و دقت تفنگ بادي

by B.B. Pelletier

ارتعاشات لوله و دقت تفنگ بادي

دوک واتسون[1] مي‌گويد که پيش از کار با تفنگ هاي بادي هيچ چيزي در مورد ارتعاشات لوله تفنگ نشنيده بود. از آن زمان چيزهاي زيادي در اين باره آموخته است. من هم همين تجربه را داشتم.

ارتعاشات لوله تفتگ چيست؟

سيم گيتار هنگام نواخته شدن به شکل ويژه‌ اي ارتعاش مي‌کند. اين شکل موج هاي مشخص (که شبيه موج‌هاي اقيانوس هستند) صداي گيتار را تعيين مي‌کنند. اکنون ديگر مشخص شده است که خيلي جيزها به طور مشابه ارتعاش مي‌کنند. من در شغل قبليم ارتعاش‌گيرها را براي ازبين بردن ارتعاش تيرآهن‌ها و پنجره ها به کار مي‌بردم تا افراد بيرون ساختمان نتوانند مکالمات خصوصي داخل ساختمان را شنود کنند. لوله تفنگ‌هاي بادي نيز به شکل مشابهي ارتعاش مي‌کنند و اين به شدت بر دقت تفنگ تاثير مي‌گذارد. چکونگي اين تاثير در اينجا شرح داده مي‌شود. هنگامي که  لوله‌ي سلاح آزاد گذاشته شود تا آزادانه ارتعاس کند، تمايل خواهد داشت تا در هر شليک به طور کاملا يکسان ارتعاش کند. تا زماني که کاري انجام نشده که اين الگوي ارتعاشي را مختل کند، مثلا تغيير نوع ساچمه يا تنظيم مجدد سلاح، لوله تمايل خواهد داشت به شکل يکساني ارتعاش کند.

کنترل ارتعاش لوله در سلاح گرم

تيرانداز موثر است

شما با متفاوت نگه داشتن تفنگ در هر شليک باعث تغيير الگوي ارتعاشي تفنگ مي‌شويد. اين اثر دقيقاً مثل قرار دادن انگشتتان در وضعيت‌هاي مختلف روي سيم گيتار است. شما نت خاصي را مي‌گيريد. هربار که انگشتتان را در آن موقعيت قرار دهيد، همان نت را خواهيد گرفت و به اين ترتيب موسيقي ساخته مي‌شود. اگر در هر شليک تفنگ بادي را کاملا يکسان بگيريد، شليک مشابهي خواهيد داشت. يعني ساچمه هر بار در موقعيت يکساني از الگوي ارتعاشي از دهانه لوله خارج خواهد شد و خط سير يکساني را دنبال خواهد کرد.

اما هيچ کس نمي‌تواند يک تفنگ بادي را با دو دست کاملا محکم بگيرد و در شليک‌هاي پياپي همان وضعيت دقيقا مشابه را حفظ کند. اينکار مثل اينست که تلاش کنيد پياپي ده انگشت، شانه و چانه‌تان را هم زمان در موقعيت ثابتي روي سيم گيتار قرار دهيد. خودتان را خسته نکنيد، اين کار ممکن نيست.

بنابراين تيزاندازان دقيقاً خلاف اينکار را انجام مي‌دهند، آنها تفنگ بادي را تا حد امکان آزاد در دست مي‌گيرند و اجازه مي‌دهند هرقدر مي‌خواهد ارتعاش کند. اگر تيرانداز کارش را خوب انجام دهد و در حرکات سلاح بي تاثير باشد، در مجموع نتيجه بهتري خواهد گرفت. اين در مورد تمام تفنگ‌هاي بادي درست است و منحصر به تفنگ‌هاي فنري-پيستوني نيست، هرچند تاثيرش در اين نوع خاص بيشتر است.

تازه شروع کرده ايم

خوب گرفتن تفنگ به آن اجازه مي‌دهد بهترين عملکردش را داشته باشد اما اين تازه نقطه شروع است. همچنين مي‌توانيد الگوي ارتعاشي تفنگ بادي را تنظيم کنيد تا دقت آن بهينه شود. من چند نمونه ابزار ميزان کننده ارتغاش قابل تنظيم را روي چند توع تفنگ بادي مخنلف امتحان کردم و متوجه شدم که آنها نه تنها کار ميکنند بلکه کارايي شگفت انگيزي دارند. متاسفانه اطلاعات زيادي در مورد تنظيم ارتعاش تقنگ‌هاي بادي در دست نيست، اما کمپاني برونينگ[2] سيستم بهينه سازي بالستيک تيراندازي مخصوص خود به نام باس[3] را براي سلاح‌هاي گرم ساخته که مي‌توانيد اطلاعات زيادي در موردش پيدا کنيد. سيستم باس شرکت برونينگ يک روش اثبات شده براي اصلاح ارتعاش لوله تفنگ است.

The Browning BOSS is a proven way to adjust barrel harmonics

بهبود ارتعاش به طول لوله وابسته است

مانند يک سيم گيتار، طول لوله الگوي ارتعاشي آنرا تعيين مي‌کند.. سيستم‌هاي اصلاح ارتعاش مانند باس به تيرانداز اجازه مي‌دهد تغييرات کوچکي در طول لوله تفنگ، يا مشخصاً در محل وقوع گره هاي ارتعاشي ايجاد کند. برخي از تفنگ‌هاي بادي خودشان با تکيه بر طراحيشان اينکار را انجام مي‌دهند. در يک تفنگ بادي که مخزن بادش به لوله اتصال داشته باشد الگوي ارتعاشي در اثر افت فشار مخزن تغيير مي‌کند که منجر به حرکت مخزن مي‌شود. اين مي‌تواند بر خط سير ساچمه تاثير داشته باشد و به خوبي نشان مي‌دهد که چرا تفنگ‌هاي با لوله آزاد- شناور (free-floated barrel) که لوله آن غير از جان لوله هيچ اتصالي با تفنگ ندارد انتخاب خوبي هستند.

به اين ترتيب نگراني دوک در مورد دو پايه کروسمن نايت استاکر[4]، که به لوله متصل مي‌شود، قابل درک مي‌شود . 

Crosman NightStalker kit

ساير متعلقاتي که به لوله متصل مي‌شوند، از جمله شعله‌پوش ، هم موجب تغيير الگوي ارتعاشي مي‌شوند.

Webley muzzlebrake

با اينحال در مورد نايت استاکر به نظر مي‌رسدکه اين موضوع نه تنها باعث کاهش دقت نشده، بلکه موجب افزايش آن نيز مي‌شود. همانطور که حتماً متوجه شده‌ايد، اين ابزار به سادگي فقط موجب تغيير الگوي ارتعاشي مي‌شوند تيرانداز بايد متوجه باشد که استفاده از اين متعلقات چه تاثيري در تفنگ او مي‌گذارند.

ميزان کردن ارتعاشات به معني کامل کلمه يک علم نيست. حتي برترین دانشمندان جهان تنها مي‌توانند نتيجه کار ما را حدس بزنند. ما بايد نصب هر ابزاری را با جديت بيازماييم تا مشخص شود که آيا موفق بوده‌ايم يا اقدام ديگري لازم است. و بنابراين اين پيش بيني ناپذيري خاصيت هميشگي تفنگ بادي است.

توصیه می کنیم اکنون که با ارتعاش لوله واهمیت آن در دقت آشنا شده اید مقاله Barrel harmonic را که در زیر آمده است مطالعه کنید 

مقاله برل هارمونی

ارتعاش لولهمقاله برل هارمونی

[1]  Dok Watson

[2] Browning

[3]  BOSS (Ballistic Optimizing Shooting System)

[4] Crosman Nightstalker

با تشکر از آقای سعید آزادیان بابت پیشنهاد ترجمه مقاله flower

منبع : https://www.pyramydair.com/blog/2006/01/barrel-harmonics-and-airgun-accuracy/

اشتراک گذاری