ساچمه JSB Hades

ساچمه JSB Hades

میثم کماسایی بدون دیدگاه

ساچمه JSB Hades 

نوشته : Russ Douglas

hades jsb

 

راس داگلاس انبساط ساچمه جی اس بی هدز را بررسی میکند

من مدتی است که از ساچمه های جی اس بی اگزکت استفاده می کنم و همیشه از عملکرد آنها در میدان تیر راضی بوده ام. اخیراً در اینترنت مقالات بسیاری در رابطه با ساچمه های جدید جی اس بی هدز بخصوص برای کنترل آفت دیدم. پس گفتم بهتر است خودم ببینم جریان چیست. به نظر می رسد ساچمه های هدز کاری غیر ممکن را انجام می دهند یعنی تا رسیدن به هدف سالم مانده سپس در زمان برخورد طوری منبسط شده که حداکثر انرژی ممکن را منتقل کرده و یک کشتن مهربانانه را رقم بزنند. نفوذ بیش از حد یعنی هدر رفتن انرژی پس بهترین ساچمه های کنترل آفت نباید بیش از حد نفوذ کنند.

 

انبساط یا عدم انبساط

مهمترین خصوصیت دقت است (یک ساچمه دقیق لود شده با هرگونه طراحی درصورت برخورداری از انرژی لازم) . ده ها نظریه در مورد بهترین کنترل کننده آفت در بازار وجود دارد از قبیل برخی برندهایی که ساچمه های سرگرد برای حداثر انبساط تولید می کنند. حقیقت اینست که ماده اصلی و طراحی یک ساچمه باید از خوردن به در و دیوار یک قوطی ساچمه سالم بیرون بیاید سپس در تفنگ قرار داده شود. ساچمه ها اشیاء ظریفی نیستند. تجربه من اینست که ساچمه ها به این دلیل محکمتر از آنند که حداقل در توان زیر ۱۶ ژول با برخورد به طعمه ما منبسط شوند.

hades jsb

 

مدیرعامل شرکت ایر آرمز کلر وست محبت کرد و یک جعبه ساچمه کالبیر ۲۲/۰ جی اس بی هدز را در جشنواره تیراندازی بریتانیا به من داد. از آن روز به به بعد شنیدم که این گلوله ها به دلیل تقاضای بالا بسیار نایاب شده اند و همچنین مغازه های محلی به دلیل تعطیلی مرتبط با کرونا بسته بودند. من برنامه های خود را متوقف کرده بودم تا زمانی که در یوتیوب از یکی از دوستانم در شرکت کنترل آفت با تفنگ های بادی شنیدم که مغازه جی اس رمزباتوم آنها را می فروشد. پس از یک مکالمه ایمیلی فردی بنام ادوارد چند جعبه را به من فروخت که خیلی زود به دست من رسیدند.

 

طراحی هوشمند 

در بررسی مشخص شد که نیمرخ نمای بیرونی ساچمه های هدز مشابه ساچمه های نوک گرد کلاسیک جی اس بی اگزکت هستند که نشان دهنده آن است که جی اس بی از مزیت طراحی عالی موجود بهره برده . فقط یک تفاوت عمده با هدز وجود دارد در نوک گرد سه حفره شعاعی عقب رفته تعبیه شده است. فرض بر این است که این حفره ها همانند یک گل باعث باز شدن سر در سه جهت مختلف گردیده تا برخورد حداکثری انجام شود. تنها چیزی که نمیخواهیم قطعه قطعه شدن است . که در صورت استفاده از ساچمه های سر نرم مسئله ای نباید داشته باشد. بله برای ساچمه های هدز غیر ممکن به نظر میرسد.

hades jsb

hades jsb

ابزار درست کار

من میخواستم هر دو کالبیر معمول را در سرعت های مختلف آزمایش کنم. اما در حالیکه تفنگ وایلدکت ام ک.۱ کالیبر ۱۷۷/۰ من برای اکثر نیازهای کنترل آفت مناسب است اما مجوز ندارد. تنها چیزی که برای این آزمایش ها لازم است همین ام ک.۳دارای مجوز است از طرفی تفنگ ایر آرمز اس ۵۱۰ ایکس اسمن با توجه به دارا بودن تنظیم کننده قدرت بهترین وسیله آزمایش ساچمه های  هیدز در سرعت های مختلف می باشد.

نخست یک نمونه تصادفی حاوی ده ساچمه از هر کالیبر را وزن کردم. میانگین وزن ساچمه های کالیبر ۲۲/۰ ۰۳۰/۱ گرم (۰۲۹/۱ گرم) و ساچمه های کالبیر ۱۷۷/۰ ۶۷۱/۰ (۶۷۰/۰) تعیین شدند.  با توجه به اینکه تفنگ ایر آرمز اس ۵۱۰ ایکس اس خودم را به دوستی به نام لووین در نمایشگاه تفنگ های بادی فروخته بودم (از آن مرد متشکرم) همه آزمایش ها در صبح روزی که آنرا بسته بندی کرده و به نزدیکترین مغازه اسلحه فروش  برای انتقال قانونی به لووین بردم انجام شد. این مسئله همراه با محدودیت های تعطیلی کرونا مانع از این شد که چگونگی عملکرد ساچمه های هیدز در ۵۰ متری را در مقایسه با صفر فعلی تفنگ ببینم. بله از آن به شدت دلخورم.

 

تحقیق

پیش از اینکه نتایج ساچمه  های آزمایشی خودم را ثبت کنم عملکرد چند نفر را در شبکه های دیگر تماشا کردم. برخی آزمایش ها دقیق تر از دیگران بودند، برخی تفریحی و برخی غافلگیر کننده. بنابراین به اطلاعات بیشتری نیاز داشتم پس باید خودم مشغول می شدم. من یک حیاط محصور ندارم پس همه چیز را ساده برگذار کرده و بدرون یک سطل آب در داخل اطاق شلیک کردم البته در مقابل دوربین. تفنگ در حالت عمود قرار داشت تا از برخورد زاویه ای با آب جلوگیری شده و شکل سر ساچمه تغییر نکرده و نتایج تغییر شکل ساچمه ها تحت تأثیر قرار نگیرد. به هرحال منتظر کثیف کاری بودم پس یک ورقه مقوایی دوبل دارای یک سوراخ وسط را روی سطل انداختم تا از پاشیدن آب جلوگیری کنم.

 

hades jsb

آزمایش اول کرنوگرافی

من برخی از اطلاعات مرتبط با سرعت آزمایش های دیگران را از دست داده بودم پس از توزین ساچمه ها یک خشاب (۸ ساچمه) را در مقابل کرونوگراف  برای امتحان از تفنگ وایلدکت شلیک کردم و فرایند را با تفنگ اس ۵۱۰ ایکس اس کالیبر ۲۲ فقط با دو تیر در هر یک از پنج سطح قدرت ادامه دادم . نتایج در جدول زیر آمده است:

ساچمه- تعداد شلیک سطح توان گسترش / متر بر ثانیه انرژی(ژول)
۸ – ۰.۱۷۷ ـــــــ ۸ – ۲۱۵ ۴۵/۱۵
۲ – ۰.۲۲ ۱#(Min) ۱ – ۱۱۶ ۹۱/۶
۲ – ۰.۲۲ ۲# ۱ – ۱۹۱ ۷۱/۱۸
۲ – ۰.۲۲ ۳# ۴ – ۲۳۸ ۱۵/۲۹
۲ – ۰.۲۲ ۴# ۳ – ۲۶۸ ۰۱/۳۷
۲ – ۰.۲۲ ۵#(Max) ۲ – ۲۷۶ ۱۹/۳۹

پایین ترین سطح قدرت تفنگ اس ۵۱۰ اس ایکس را به دلیل کافی نبودن برای انبساط ساچمه حذف کردم

اول امنیت یا نه

یکبار یک قسمت از سریال آمریکایی آلی به نام «سوء تعبیر شکنان» را تماشا کردم که ثابت کرد گلوله علی رغم چگالی بالا در آب مسافت زیادی را طی نمیکند. این بود که آزمایش در آب را به عنوان راه حل در نظر گرفتم. متاسفانه در نبود یک لوله بلند شفاف که بتوان از پیشرفت ساچمه و انبساط احتمالی فیلم برداری کرد باید به یک سطل آب معمولی کفایت میکردم. حفظ سطل و نه تخریب آن مد نظر بود. پس برای حفاظت کف آن در مقابل رسیدن ساچمه پس از عبور از ۲۵ سانتی متر آب باید کاری میکردم.

یک تکه چوب سخت پیدا کرده  آن را با فلزی سنگین کردم و با پیچیدن در سلفن ضد آب کردم. زمانی که پس از دو شلیک آن را جهت پیدا کردن ساچمه ها برداشتم فهمیدم که خشابی که استفاده کرده بودم ۲ محفظه خالی داشته است و دلیل تعجب خود از کم پاشیده شدن اب را فهمیدم.

اوه!

تکرار … اینبار یادم رفت که محافظ سطل را در جای خود قرار دهم و فقط پس از شلیک دو ساچمه ۱۷۷/۰ آب از همه جای سطل شروع به نشت کرد؛ فاجعه! پس از خالی کردن آب و بررسی به جز یک ترک هیچ صدمه ناشی از برخورد در کف سطل ندیدم. تصور کنم که دلیل این صدمات موج لرزش های برخورد عمود ساچمه های ۱۷۷/۰ با آب باشد. پس از تخلیه و خشک کردن سریع سطل کف آن را با استفاده از چسب اکواریوم در داخل و بیرون سطل تعمیر کردم. در نهایت با هر تنظیم قدرت تفنگ دو شلیک انجام دادم و پس از شلیک همه ساچمه ها را با دقت درآورده، خشک کرده، و در کیسه های برچسب خورده زیپ دار جهت بررسی بعدی قرار دادم. نتایج در جدول های زیر آمده است:

ساچمه- انرژی (ژول) – سطح قطر قبل از شلیک (mm) قطر بعد از شلیک (mm) (حداکثر) وزن قبل از شلیک(گرین) وزن پس از شلیک(گرین)
۰/۱۷۷ – ۱۵/۴۵ – ندارد ۴/۵۰ ۴/۹ و ۵/۱ ۱۰/۳۶ ۱۰/۴ و ۱۰/۳
۰/۲۲ – ۴۸/۷۱- ۲# ۵/۵۰ ۶/۵ و ۶/۸ ۱۵/۹۰ ۱۶/۰ و ۱۵/۹
۰/۲۲ – ۲۹/۱۵- ۲# ۵/۵۰ ۷/۴ و ۸/۱ ۱۵/۹۰ ۱۶/۲ و ۱۶/۱
۰/۲۲ – ۳۷/۰۱- ۲# ۵/۵۰ ۷/۸ و ۷/۵ ۱۵/۹۰ ۱۶/۰ و ۱۵/۵
۰/۲۲ – ۳۹/۱۳- ۲# ۵/۵۰ ۷/۸ و ۷/۶ ۱۵/۹۰ ۱۵/۴ و ۱۶/۱

 

تا امتحان نکنی نمی فهمی

با توجه به صحبت قبلی من در مورد قطعه قطعه نشدن ، چند قطعه بسیار کوچک که فقط می توانست سرب باشد در ته سطل برق می زدند. این مسئله باعث شد تا همه ساچمه هایی را که از درون سطل جمع کرده بودم وزن کرده و اندازه بگیرم و با ابعاد میانگین مقایسه کنم تا به ببینم آیا شکستگی اتفاق افتاده یا خیر. بله باید ساچمه ها را قبل از شلیک یک به یک وزن می کردم).

دامنه برخورد (m) سرعت (ms) – انرژی (ژول) تخمین قدرت در مسافت پایین
۰ ۲۷۶ – ۳۹/۲ ــــــــ
۱۰ ۲۵۴ – ۳۳/۳ #۳/۵
۲۰ ۲۳۶ – ۲۸/۶
۳۰ ۲۲۰ – ۲۴/۸ #۲/۶
۴۰ ۲۰۵ – ۲۱/۷ #۲/۳
۵۰ ۱۹۲ – ۱۹/۰
۶۰ ۱۸۰ – ۱۶/۸ #۱/۸

 

ملاحضات دامنه

طعمه شما در مقابل دهانه تفنگ شما قرار نخواهد داشت پس با افزایش مسافت باید انتظار کاهش قدرت و بالطبع کاهش سطح انبساط را نیز داشت. سرعت دهانه برای هر شلیک را در اپلیکیشن چیرگان  وارد کرده و با استفاده از ضریب BC آنها جهت تخمین داده های زیر را پیش بینی کردم(حداکثر قدرت ۵).

پس عوامل دیگری به جز قدرت تعیین شده تفنگ نیز وجود دارند و فقط شامل افزایش انرژی دهانه جهت انبساط بهینه در هدف واقعی نمی شود. همه ساچمه ها/ اهداف پرتابی دارای یک سرعت بهینه حداکثر هستند که فراتر از آن به افت دقت منجر می شود. به عنوان مثال برای ساچمه های با کیفیت ۲۲ مانند ساچمه های جی اس بی به نظر من حدود ۲۷۵ متر بر ثانیه ایده آل است.

ساچمه های کالیبر۱۷۷ Non-Fac هیدز کمی منبسط شدند اگرچه نوک کاملاً گرد آن ممکن است کمی صاف شده باشد. شاید نشان دهنده اصابت آن به چوب باشد. ساچمه های کالیبر ۲۲ هیدز در همه تنظیمات سرعتی منبسط شدند که نتایج در سه سرعت بالاتر تقریباً یکسان بودند. با نگاهی به تصویر ساچمه های منبسط شده می توانم بگویم که در مقابل حیوانات موذی می توانند مؤثر باشند. بر این باورم که برای بهترین نتیجه ساچمه ها باید با سرعت های بالای ۱۶ ژول (FAC) شلیک شوند .

hades jsb

ساچمه های  کالیبر ۱۷۷ کمی منبسط شدند اما بدون انجام مجدد آزمایش در یک سطل بلندتر جائیکه همه انژی پیش از اصابت به ته سطل از بین می رود نمی توام عدم برخورد با پشت چوب را تضمین کنم.

 

تغییرشکل قابل توجه

ماجرای ساچمه های کالیبر ۲۲ هیدز کاملاً متفاوت بود.در تصاویر ساچمه های بازیافته و از اندازه گیری ها مشخص است که انبساط آنها در سرعت های بالاتر قابل توجه است. همچنین یکی از سه  ساچمه در اکثر موارد تغییر شکل داد/ له شد که شاید نشانه آن باشد که با تغییر مسیر برخوردی با چوب داشته است.

فقط وزن ۲ تا از قوی ترین ساچمه ها کاهش یافت به ترتیب ۰.۰۳۲ و ۰.۰۳۹ گرم. . احساس شخصی من اینست که بعد از مسافت طی شده ساچمه آسیب جدی ناخاسته به گوشت طعمه (مثلاً خرگوش) وارد نمی کند و ممکن است فقط با تخمین مطابقت کند. احتمالاً هر برخوردی با استخوان هم به افزایش سرعت انبساط ساچمه کمک کرده و از نفوذ بیش از حد جلوگیری می کند. به هرحال عملکرد ساچمه های کالیبر ۲۲ مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد و پس از دریافت تفنگ جایگزین کالیبر ۲۲ خود از آنها استفاده خواهم کرد. من همچنین پس از تعطیلات کرونایی در کمترین زمان ممکن آزمایش های دقت را با ساچمه های کالیبر ۱۷۷ هیدز در فاصله ۲۵ متری و ساچمه های کالیبر ۲۲ هیدز در فاصله ۵۰ متری انجام خواهم داد.

ساچمه سرعت (ms) – انرژی (J) قطر بعد از شلیک میانگین افزایش(mm)
۴/۵ ۲۱۵ – ۱۵/۴۱ ۴/۹ و ۵/۱ ۰/۵
۵/۵ ۱۹۱ – ۱۸/۷۱ ۶/۵ و ۶/۸ ۱/۱۵
۵/۵ ۲۳۸ – ۲۹/۱۵ ۷/۴ و ۸/۱ ۲/۱۵
۵/۵ ۲۶۸ – ۳۷/۰۱ ۷/۵ و ۷/۸ ۲/۱۵
۵/۵ ۲۷۶ – ۳۹/۱۸ ۷/۶ و ۷/۸ ۲/۲

 

سند تصویری/ تمیزکاری

من طبعاً از آزمایش های خود فیلم گرفتم و یک ویدئو را برای شما پس از تدوین برخط گذاشته ام.

 

 

پس از اینکه سطل هنوز سالم را خالی کرده و زیر آن را با یک حوله قدیمی خشک کردم اتفاق خوبی رخداد. من پس از انتشار ویدئو با مغازه جی اس رمزباتوم تماس گرفتم و ادوارد لطف کرده و تعداد دیگری ساچمه را برای آزمایش های بعدی برای من خواهد فرستاد.

انجام این آزمایشها علی رغم دشواری تمیزکاری در پایان برای من بسیار جالب بود. امیدوارم که مقاله برای شما جاب بوده باشد هرنوع ساچمه که مورد علاقه شماست از تیراندازی تفریحی با آن لذت ببرید.

بزودی با تفنگ مجاز جدیدم  ساچمه های هیدز را در فاصله ۵۰ متری برای دقت آزمایش خواهم کرد.

hades jsb

 

hades jsb

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *