امتیازدهی در بنچ رست
امتیازدهی در بنچ رست

امتیازدهی در بنچ رست

اهداف

اهداف مورد استفاده در همه رقابت­ها اهداف رسمی تفنگ بادی و تفنگ خفیف هستند. این اهداف از 25 مرکز هدف ثبتی و مرکز هدف سایتر تشکیل می­شوند که بهترین امتیاز لبه (به سمت داخل) به آنها داده می­شود. همه اهداف با گیج مخصوصی نمره­دهی می­شوند که با کالیبر مورد استفاده یعنی کالیبر 22/0 مطابقت دارد. هر تعداد تیر را می­توان به سایترها در سمت چپ و راست اهداف ثبتی شلیک کرد. همه تیرهایی که با خانه هدف مماس می­شوند یا وارد آن می­شوند-  در تصویر دور آنها خط قرمز کشیده شده است- شمارش خواهند شد. اگر شلیک اول در مربع ثبت امتیاز اثر بگذارد، شرکت کننده باید بلافاصله (قبل از شلیک دیگر) مسئول میدان تیر را آگاه کند که وی نیز هدف را بررسی می­کند و یادداشتی می­نویسد تا آن شلیک محاسبه نشود. این امر یک بار در هر مسابقه مجاز است : خطای شلیک اول.

اگر بیش از یک تیر روی هدف دیده شود، قطعاً کمترین نمره حساب خواهد شد. در پایان رقابت، هر جا که آثار روی هدف بیش از 25 مورد باشند، هر شلیک اضافی 1 امتیاز جریمه خواهد داشت. این اهداف برای استفاده فدراسیون جهانی و اروپایی این رشته ثبت شده و حق تکثیر آنها در اختیار این فدراسیون­هاست که شامل همه انجمن­های عضو نیز می­شوند. در همه شرایط دیگر، فقط با موافقت قبلی این فدراسیون­ها می­توان از آنها استفاده کرد.

 اهداف مختلفی برای مسابقات 50 متر و 25 متر وجود دارند. اندازه­هایی که اینجا نشان داده شده­اند، اندازه­های چاپی متوسط هستند که به کاغذ و امکانات مورد استفاده بستگی دارند- اندازه­های اصلی CAD کوچکترند.

دیاگرام هدف مسابقه 25 متر در قسمت زیر نشان داده شده است و 25 هدف روی برگه A3 قرار گرفته است

در اهداف 25 متر، حلقه 6 برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه­ها سفیدند و با خط سیاه از هم جدا شده­اند. حلقه 10 مرکزی 2 میلیمتر قطر دارد. این حلقه باید برای گرفتن نمره 10 برابر محو شود.

کارت هدف 25 متر مورد استفاده (قطع A3) که در کلیه کلاس های 25 متر آزاد ، هیوی ورمینت و لایت ورمینت (هر تیرانداز سه کارت) استفاده می شود:

 سیبل تیراندازی بنچ رست

دانلود سیبل بنچ رست

هر کارت هدف از 25 باکس هدف امتیازی ( Scoring box ) تشکیل شده است. در داخل هر جعبه یک هدف با 6 رینگ از امتیاز 5 تا 10 قرار دارد ، تیراندازی به این اهداف به هر تعداد مجاز بوده ولی برای هرجعبه از هدف های امتیازی تنها یک شلیک مجاز است. 


امتیازدهی کلاس 75 یارد :

اکستریم بنچ رست

با توجه به متفاوت بودن کارت هدف در این کلاس با هدف کلاس 25 متر ، قوانین زیر معیار ثبت امتیاز در این کلاس می باشند :

  1. برخورد به رینگ مرکزی X محاسبه می شود.
  2. تنها شلیک هایی که به داخل رینگ هدف های اصلی برخورد کنند مورد محاسبه قرار می گیرند.
  3. برای شلیک هایی که بیرون از رینگ های امتیازی برخورد کند ، تنها 3 امتیاز محاسبه می شود.
  4. برای هر هدف امتیازی تنها یک شلیک مجاز است.
  5. برای هر شلیک بیشتر از 25 شلیک مجاز ، 10 امتیاز کسر جریمه محاسبه می شود.
  6. شلیک های انجام شده به هدف های قلق اگر از خط جدا کننده بالاتر و در بخش هدف های امتیازی برخورد کند ، به عنوان شلیک به هدف های امتیازی محاسبه می شوند.
  7. بالاترین امتیاز 250 با 25X می باشد. 

مسابقه بنچ رست ۷۵ یارد

دانلود سیبل 75 یارد 

اشتراک گذاری