قوانین PCP در ایران
قانون مجازات حمل سلاح و قاچاق اسلحه 1403

قوانین تفنگ بادی PCP

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه «۲۰ فروردین ۱۴۰۳»، کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را تصویب کردند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، و افزایش سلاح‌های شمول مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موافقت کردند.

در جریان بررسی کلیات این طرح، سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اسلحه و مهمات از جمله ابزار ارتکاب جرم در اعتراضات و اجتماعات بوده که باعث حوادث امنیتی، سیاسی و اجتماعی می شود.

 

او ادامه داد: با توجه به ضعف موجود در قانون فعلی مجریان و ماموران نمی‌توانند به درستی با دارندگان اسلحه و مهمات قاچاق برخورد کنند. همچنین مجریان قانون نمی‌توانند با فروشندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی به درستی برخورد کنند که نتیجه آن به زیان مردم و ملت است.

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی یادآور شد: قانون فعلی ضمانت اجرایی قوی برای مجازات حمل‌کنندگان سلاح ندارد. این باعث شده تا در زمان کوتاهی قاچاقچیان اسلحه و مهمات نسبت به توزیع حجم زیادی از اسلحه و مهمات در سراسر کشور با استفاده از وسیله نقلیه شخصی اقدام کنند. همچنین وسیله نقلیه‌ای که با استفاده از آن سلاح و مهمات غیرمجاز حمل شده، توقیف نمی‌شود در حالی که این اتفاق برای حمل مواد مخدر رخ می دهد.

 

افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سلاح‌های شمول مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را افزایش دادند.در جلسه علنی امروز «دوشنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳» صحن مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را بررسی و با تصویب ماده یک این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

 

«ماده ۱- در ماده «۲» قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب «۱۳۹۰/۶/۷» با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از واژه «شکاری» عبارت «و pcp» اضافه و عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات موثر مربوط» اصلاح می‌شود.»

 

به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مواد «۲» و «۵» طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد؛ به این ترتیب با توجه به اینکه ممکن است تغییر مواد مذکور، روی سایر مواد این طرح نیز اثر بگذارد، ادامه رسیدگی به جزئیات این طرح به بعد از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه موکول شد.

 

متن ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ به شرح زیر است:

 

«ماده ۲-مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

 

تبصره- اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.»

 

 

اشتراک گذاری