دوربین تفنگ بادی بنچ رست
مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر انجمن بنچ رست IRBR‌ در دو کلاس امتیازی و گروپ با حمایت باشگاه و فروشگاه تجهیزات تیراندازی مهر اسپورت برگزار می گردد

باشگاه و فروشگاه تیراندازی مهر اسپورت

مسابقه بنچ رست ۵۰ متر جام شهید حاج قاسم سلیمانی

ثبت نام 

اشتراک گذاری