مسابقه بنچ رست IRBR برگزار می گردد – 12 آبان 1396

مسابقه بنچ رست IRBR برگزار می گردد – 12 آبان 1396

به اطلاع علاقمندان به تیراندازی بنچ رست می رساند مسابقات IRBR در تاریخ 12 آبان 1396 در سه کلاس لایت ورمینت ، هوی ورمینت و اپن برگزار خواهد شد ثبت

نام از تاریخ 7 مهر 96