مسابقه بنچ رست IRBR برگزار می گردد – ۱۲ آبان ۱۳۹۶

مسابقه بنچ رست IRBR برگزار می گردد – ۱۲ آبان ۱۳۹۶

به اطلاع علاقمندان به تیراندازی بنچ رست می رساند مسابقات IRBR در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۶ در سه کلاس لایت ورمینت ، هوی ورمینت و اپن برگزار خواهد شد ثبت

نام از تاریخ ۷ مهر ۹۶

اشتراک گذاری