مسابقه بنچ رست تفنگ های فنری IRBR مهر 1396

مسابقه بنچ رست تفنگ های بادی برای اولین بار بصورت تک کلاس فنری برگزار گردید .

این مسابقه در روز جمعه 21 مهر سال 96 در باشگاه تفنگ بادی مجموعه ورزشی مهام برگزار شد .

جوایز :


با استقبال بی نظیر تیراندازان فنری ثبت نام مسابقه با وجود تمدید مجدد زودتر از موعد پیش بینی شده تکمیل گردید .

لیست شرکت کنندگان :

۱- سجاد صدری  ۲- سید حسین مرتضوی  ۳- محسن محمدخانی  ۴- فرزین شهسواری  ۵- محمد حسین عباسی  ۶- علیرضا مهدیزاده  ۷- سعید آزادیان  ۸- سید امیر حسینی  ۹- مسیح مباشری  ۱۰- محمد شقاقی  ۱۱- علی شقاقی  ۱۲- پژمان دوران  ۱۳- سعید صلواتی  ۱۴- سید هادی حسینی  ۱۵- محمد صالح شریف دینی  ۱۶- پیام الهاکی  ۱۷- مسعود ترابی اقبالی  ۱۸- محمد رضا جارچی  ۱۹- مهدی حمزه  ۲۰- سید ایمان میرزایی  ۲۱- میثم یزدانپناه  ۲۲- معین خزایی  ۲۳- سید آیت صالحی  ۲۴- امیر حسین ملک معزی  ۲۵- امیر علی ملک معزی  ۲۶- محمد محمدی  ۲۷- سعید سعادت  ۲۸- علی کامور  ۲۹- محمد زمانی  ۳۰- امین صفری  ۳۱- محمد علی وطن دوست  ۳۲- قاسم فاضلی  ۳۳- حسین نوروزی  ۳۴- سید محسن سجادی  ۳۵- سعید خضرایی  ۳۶- حبیب بلالی  ۳۷- محسن خادم  ۳۸- محمد اسفندیاری‌  ۳۹- سید جواد شرفی  ۴۰- مرجان طائی

زمانبندی اجرایی مسابقه :

خبرگزاری جمهوری اسلامی و انعکاس خبر مسابقه 

نتایج مسابقه فنری 

گالری مسابقه تفنگ های بادی فنری

اشتراک گذاری